Úvod do databáze výsledků EARS-Net

 

Vážení návštěvníci,

nacházíte se na webu s výsledky České republiky, získanými v projektu EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, dříve EARSS).

Vstup do části s výsledky EARS-Net

Dříve než vstoupíte do výsledkové části, přečtěte si prosím krátký popis a návod k databázi výsledků EARS-Net.

EARS-Net poskytuje informace o aktuálním stavu antibiotické rezistence a jejích trendech u klinicky významných, invazivních bakterií na území Evropy, v jednotlivých evropských zemích a v lokalitách jedné země. Více obecných informací je uvedeno na českých stránkách o EARS-Net.

Zjištěné výsledky informují o rozdílech v antibiotické rezistenci mezi zeměmi Evropy a jsou nezbytné k hledání příčin rozdílů. V rámci jedné země lze výsledky využít ke zjištění pozice jednotlivých antibiotik vzhledem k danému druhu bakterie a stanovit tak léky volby. Zjištění vysoké frekvence výskytu rezistence nebo vzrůstajícího trendu rezistence je východiskem k případnému zahájení příslušných intervenčních aktivit.

Které bakterie a antibiotika se sledují?
EARS-Net sleduje antibiotickou rezistenci bakterií, které nejčastěji způsobují komunitní nebo nemocniční invazivní infekce. V roce 1999 (v ČR v roce 2000) byly do sledování zařazeny druhy Streptococcus pneumoniae a Staphylococcus aureus, v roce 2001 bylo zahájeno sledování u Escherichia coli, Enterococcus faecalis a E. faecium, a od roku 2005 u Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa. Bakterie musí být izolovány z krve pacientů, u některých druhů (S. pneumoniae a gramnegativní tyčky) mohou pocházet z mozkomíšního moku. U sledovaných druhů bakterií se povinně vyšetřují antibiotika volby pro léčbu invazivní infekce, další antibiotika mohou být sledována pro strategický význam nebo slouží jako antibiotika indikátorová. Více informací najdete v tabulce povinně sledovaných antibiotik a antibiotik doporučených ke sledování u 7 druhů invazivních bakterií.

Interpretace výsledků
Pro účely surveillance antibiotické rezistence bakterií je nezbytná jednotná interpretace výsledků podle příslušných breakpointů antibiotik, která umožňuje zařadit vyšetřované bakterie do kategorií citlivosti a získat tak srovnatelné údaje v rámci jedné země i mezi zeměmi. Více informací najdete v odstavci "Jak se výsledky vyšetření citlivosti v databázi EARS-Net interpretují".


Databáze výsledků antibiotické rezistence u vybraných invazivních bakterií - EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network).


Web-stránky databáze EARS-Net Státního zdravotního ústavu (SZÚ), kolektiv pracovníků NRL ATB
Copyright (c) 2010 SZÚ