| Česky | English |
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link


CNCTC disponuje 1 403 kmeny, které reprezentují 107 rodů a 383 druhů bakterií, hub a kvasinek. Sbírka kultur zahrnuje 250 typových kultur, včetně bakteriálních rodů a druhů jejichž názvy jsou spjaty s českou zemí a jejími bakteriology (Budvicia aquatica , Pragia fontium , Acinetobacter ursingii, Acinetobacter schindleri, Acinetobacter parvus, Corynebacterium accolens, Yersinia aldovae, Staphylococcus chromogenes, Staphylococcus intermedius) a poskytuje širokou škálu mikroorganismů pro kontrolu kvality, bioassay a testování antibiotik.

Katalog mikroorganismů je k dispozici zde.

Předchozí publikovaná verze katalogu (5 vydání) je k dispozici v pdf formátu.

Kontrolní kmeny pro citlivost na antibiotika najdete zde

Objednávky posílejte, prosím, bud prostřednictvím on-line formuláře, nebo na e-mail cnctc@szu.cz.

Kontrolní kmeny pro testování medií najdete zde

 

   SZU • • • •SZU-CEM
   ©2005 SZÚ
  Kontakt: RNDr. Renáta Šafránková, Ph.D.; email: cnctc@szu.cz, Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10. Tel +42 (0)267082428
  Poslední aktualizace: srpení 2021, katalog je obnovován průběžně