Výskyt multirezistentních gramnegativních bakterií v českých nemocnicích

Přihlášení

Uživatelské jménoHeslo

Žádost o konfirmaci suspektního producenta karbapenemázy

Cílová laboratoř
MUDr. Helena Žemličková, PhD.
tel: 267082202, e-mail: hzemlickova@szu.cz
Jaroslav Hrabák, PhD.
e-mail: Jaroslav.Hrabak@lfp.cuni.cz
Zadávající laboratoř
Kontaktní osoba
Telefon
e-mail

Identifikační údaje vzorku

Pacient:

PříjmeníJménoRodné čísloVěkPohlavíCestovní anamnézaPředchozí hospitalizace
Muž
Žena
Ano
Ne
Neznáma
Ano
Ne
Neznáma
NemocniceOdděleníDiagnóza

Vzorek:

Datum odběru primárního vzorkuČíslo vzorkuMateriálBakteriální druh
Hodnoty citlivosti ke karbapenemům
ImipenemMeropenemErtapenem
MIC [mg/l]
IZ [mm]
Fenotypově prokázaná produkce karbapenemázy
MBLKPCOstatníNeprokázáno

Poznámky