Garant programu:

           Státní zdravotní ústav

 Centrum zdraví a životních podmínek

 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10                     

           Partner programu:

 Národní sí zdravých měst (NSZM)

               České republiky

 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10