8 týden 2022 - Week 8

Státní zdravotní ústav - National Institute of Public Health

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) - Notification of acute respiratory infections

ARI Relativní nemocnost na 100000 obyvatel - Morbidity per 100000 population
0 - 5 let/yrs 6 - 14 let/yrs 15 - 24 let/yrs 25 - 64 let/yrs 65+ let/yrs Celkem / Total
Česká republika - the Czech Republic
Změna - Change [%]
Komplikace - Complication [%]
2380
2,28
0,97
1271
-1,4
0,79
1284
-13,88
0,43
466
-18,1
0,67
464
-3,13
1,57
862
-8,69
0,82
ILI Relativní nemocnost na 100000 obyvatel - Morbidity per 100000 population
0 - 5 let/yrs 6 - 14 let/yrs 15 - 24 let/yrs 25 - 64 let/yrs 65+ let/yrs Celkem / Total
Česká republika - the Czech Republic
Změna - Change [%]
16
-11,11
11
10
19
5,56
4
-63,64
2
-50
8
-33,33
ARI ILI

Mapa nemocnosti pro kraje ČR - Morbidity by region

Graf sezóny - Current season graph

Dlouhodobý graf - Long-term graph

Mapa nemocnosti pro kraje ČR - Morbidity by region

Graf sezóny - Current season graph

Dlouhodobý graf - Long-term graph