7 týden 2019 - Week 7

Státní zdravotní ústav - National Institute of Public Health

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) - Notification of acute respiratory infections

ARI Relativní nemocnost na 100000 obyvatel - Morbidity per 100000 population
0 - 5 let/yrs 6 - 14 let/yrs 15 - 24 let/yrs 25 - 59 let/yrs 60+ let/yrs Celkem / Total
Česká republika - the Czech Republic
Změna - Change [%]
Komplikace - Complication [%]
4503
-6,01
3,08
2582
-7,39
1,95
2320
-4,84
0,81
987
-3,14
1,36
854
9,49
1,78
1684
-4,15
1,8
ILI Relativní nemocnost na 100000 obyvatel - Morbidity per 100000 population
0 - 5 let/yrs 6 - 14 let/yrs 15 - 24 let/yrs 25 - 59 let/yrs 60+ let/yrs Celkem / Total
Česká republika - the Czech Republic
Změna - Change [%]
480
-3,03
326
-1,21
288
5,11
166
-9,29
88
-12
220
-4,35
ARI ILI

Mapa nemocnosti pro kraje ČR - Morbidity by region

Graf sezóny - Current season graph

Dlouhodobý graf - Long-term graph

Mapa nemocnosti pro kraje ČR - Morbidity by region

Graf sezóny - Current season graph

Dlouhodobý graf - Long-term graph