Středisko vědeckých informací - Státní zdravotní ústav
Meziknihovní výpůjční služba odkaz: Meziknihovní výpůjční služba

Prohlášení:

Žadatel o MVS bere na vědomí, že ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití, je kopie/výpůjčka určena pouze pro osobní potřebu koncového uživatele.

Před vyplněním formuláře:

  • seznamte se s podmínkami MVS (ceník a knihovní řád)
  • NEPOUŽÍVEJTE diakritiku
  • žádanku nepostupujeme další knihovně

vyplňujete: Fotokopie dokumentu

Údaje o žadateli
Název organizace:
Lokační značka (sigla):
Adresa organizace:
Adresa pro fakturaci:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Číslo objednávky:
Datum objednání/zájem do:
Bibliografické údaje:
Signatura:
Název (knihy/časopisu):
Autor (knihy/článku):
Název článku:
Rok:
Ročník:
Číslo:
Rozsah stran:
ISBN/ISSN:
Poznámka:
Požaduji kopii žádanky e-mailem:

hometop