HYGIENA - ČASOPIS PRO OCHRANU A PODPORU ZDRAVÍ AKTUÁLNÍ ČÍSLO
číslo 4/2017
›› více
PŘIPRAVUJEME
číslo 1/2018
›› více
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

vítejte - welcome
 
 
 
 
 
 
 

Hygiena. 2016;61(4):152-156
htpps://dx.doi.org/10.21101/hygiena.a1470


Čištění nízkohlučných povrchů vozovek a změna jejich hlučnosti na území ČR sledovaná metodou CPX

Cleaning Low Noise Pavements and Changes in Their Noisiness in the Czech Republic Monitored by the CPX Method


Vítězslav Křivánek, Josef Stryk, Jiří Jedlička

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno, Česká republika

Klíčová slova: hlučnost povrchu vozovky, metoda CPX, hluk – snižování

Keywords: road surface noise, CPX method, noise reduction

Adresa pro korespondenci: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, Česká republika. E-mail: vitezslav.krivanek@cdv.cz

[PDF text] [Back]


B7 DESIGNHOMETOP