HYGIENA - ČASOPIS PRO OCHRANU A PODPORU ZDRAVÍ AKTUÁLNÍ ČÍSLO
číslo 4/2017
›› více
PŘIPRAVUJEME
číslo 1/2018
›› více
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

vítejte - welcome
 
 
 
 
 
 
 
Archiv

Přehled vydaných čísel

Ročník 62, 2017 1 2 3 4  

Ročník 61, 2016 1 2 3 4  

Ročník 60, 2015 1 2 3 4  

Ročník 59, 2014 1 2 3 4  

Ročník 58, 2013 1 2 3 4  

Ročník 57, 2012 1 2 3 4  

Ročník 56, 2011 1 2 3 4  

Ročník 55, 2010 1 2 3 4  

Ročník 54, 2009 1 2 3 4  

Ročník 53, 2008 1 2 3 4 Supplementum

Ročník 52, 2007 1 2 3 4  

Rejstřík podle rubrik
Rejstřík podle autorů


OBSAH | CONTENTS 4/2017

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Bohumil Havel:
Hygiena obecná a komunální – ohlédnutí po 40 letech | General and Communal Hygiene – a 40-year Retrospective [Souhrn | Summary] [PDF text]

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Jaroslav Kříž:
Střední délka života populace 65letých a příjem z důchodů | Life Expectancy in the 65 Years Old Population and Pensions Income [Souhrn | Summary] [PDF text]

Martin Frič, Marián Schwarz, Miroslav Dado, Lucia Bustin:
Analýza nanočastíc a mikročastíc v pracovnom ovzduší pri spracovaní kovového materiálu | Analysis of Nano and Micro Particles in the Working Atmosphere during Metal Processing [Souhrn | Summary] [PDF text]

Magda Taliánová, Ilona Kašparová:
Péče o chirurgické nástroje v rámci předsterilizační přípravy | Caring for Surgical Instruments in Pre-sterilization Preparation [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Katarína Kromerová, Vladimír Bencko:
Užitočnosť humánneho biomonitoringu pre proces hodnotenia rizika expozície cudzorodým látkam vrátane expozície z potravín na príklade expozície ortuti | Usefulness of Human Biomonitoring for the Process of Risk Assessment of Exposure to Xenobiotics including Dietary Intake Using as an Example the Exposure to Mercury [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.8.2017 do 15.10.2017 | Legal Actualities during 1.8.2017–15.10.2017 [Souhrn | Summary] [PDF text]


DISKUSE | DISCUSSION

František Kotěšovec, Jan Ševčík:
Zářijové listopadání | A September Falling of Leaves [Souhrn | Summary] [PDF text]


RECENZE | REVIEWS

Evropa na cestě k potlačování nepřenosných nemocí | Europe on the Way to Suppress Noncommunicable Diseases [PDF text]

Realizace cílů strategie Zdraví 2020 v evropském regionu WHO | Materialization of the Goals of the Strategy of Health 2020 in the WHO European Region [PDF text]

Faktory ovlivňující frekvenci obědvání ve škole | Factors Influencing the Frequency of Having Lunch at School [PDF text]

Zhoubné nádory v ČR 2015 | Malignant Tumours in the Czech Republic in 2015 [PDF text]

Důkaz zdravotních účinků PM2,5 pod hladinou platného limitu | Proof of the Negative Health Effects of PM2.5 at Levels below the Valid Limit [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Životní jubileum profesora Vladimíra Bencka | Eightieth Birthday of Prof. Vladimír Bencko

Za MUDr. Jaroslavem Horníčkem | Remembering Jaroslav Horníček, M.D.

Závěry 21. celostátní konference Výživa a zdraví 2017 – Dny hygieny výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého konané 19. – 21. září 2017 v Teplicích | Conclusions of the 21th National Conference "Nutrition and Health 2017" – the Prof. Stanislav Hrubý, MD, Memorial Nutrition Hygiene Meeting Held in Teplice, September 19-21, 2017

Zasedání výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny 17.10.2017 | Meeting of the Committee of the Society of Hygiene and Communal Medicine, October 17, 2017

Hygienická stanice hlavního města Prahy kontroluje dodržování tzv. protikuřáckého zákona | The Capital City Prague Public Health Station is Overseeing the Adherence to the So-called Anti-smoker Act


OBSAH | CONTENTS 3/2017

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Ján Mikas:
Hlavný hygienik Slovenskej republiky k jubileu hygienické služby | The Chief Public Health Officer of the Slovak Republic on the 65th Anniversary of the Public Health Service [Souhrn | Summary] [PDF text]

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Anna Totková, Ľudmila Ševčíková, Ľubica Argalášová, Daniel Böhmer, Vanda Repiská, Jana Malová, Andrej Karkalík, Adrián Totka:
Ektoparazit ploštica posteľná (Cimex lectularius) sa opäť vracia do príbytkov človeka aj na Slovensku | Ectoparasite Bed Bug (Cimex lectularius) Has Once Again Returned to Human Habitats Also in Slovakia [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Iveta Danilová, Irena Lovětinská-Šlamborová:
Nové směry v zamezení vzniku biofilmu ve zdravotnickém zařízení | New Trends in the Prevention of Biofilm Formation in Health Care Premises [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vladimír Bencko:
Hodnocení zdravotních rizik a psychosomatické a psychosociální aspekty percepce rizika | Health Risk Assessment and Psychosomatic and Psychosocial Aspects of Risk Perception [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vladimír Pavlík, Jana Fajfrová, Marek Kulich, Petr Lašák, Tomáš Halajčuk:
Význam a možnosti pohybové aktivity v podmínkách Armády České republiky | Significance and Physical Activity Options in the Armed Forces of the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 16.5.2017 do 31.7.2017 | Legal Actualities during 16.5.2017–31.7.2017 [Souhrn | Summary] [PDF text]


RECENZE | REVIEWS

Zhoubné nádory v Evropě a v ČR | Malignant Tumours in Europe and in the Czech Republic [PDF text]

Snahy zvýšit tělesnou aktivitu školáků v USA | Efforts to Increase Physical Activity in School Children in the USA [PDF text]

Podíl tabáku na úmrtích ve východní Evropě | The Contribution of Tobacco to Mortality in Eastern Europe [PDF text]

Zdravotní efekt zákazu kouření cigaret na veřejnosti ve Švýcarsku | Health Effects of a Public Smoking Ban in Switzerland [PDF text]

Globální oteplování a bezpečnost potravin živočišného původu | Global Warming and Safety of Food of Animal Origin [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Profesor Provazník oslavil osmdesátiny | Professor Provazník's 80th Birthday

Náš pan profesor Jaroslav Kotulán | Our Professor Jaroslav Kotulán

Prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. – in memoriam | In Memory of Prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.

V. konference Efektivní strategie podpory zdraví | The Fifth Effective Health Promotion Strategy Conference


OBSAH | CONTENTS 2/2017

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Vladimír Bencko:
Byli jsme a budem!? | We Were and We Will Be [Souhrn | Summary] [PDF text]

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Leona Mužíková:
Názory občanů České republiky na vzdělávání v oblasti výživy | Views of Citizens of the Czech Republic on Nutrition Education [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jan Hlúbik, Pavol Hlúbik:
Životní styl a změny tělesného složení | Lifestyle and Changes in Body Composition [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Katarína Kromerová, Vladimír Bencko:
Súčasné trendy v procese hodnotenia rizika expozície cudzorodým látkam vrátane expozície z potravín | Current Trends in the Process of Risk Assessment of Exposure to Xenobiotics including Dietary Intake [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jaroslav Kříž:
O vzniku hygienické služby v Československu | On the Establishment of the Public Health Service in Czechoslovakia [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.4.2017 do 15.5.2017 | Legal Actualities during 1.4.2017–15.5.2017 [Souhrn | Summary] [PDF text]


RECENZE | REVIEWS

Hodnocení zdravotních rizik znečištěného ovzduší | Assessment of Air Pollution Health Risks [PDF text]

Přehled vývoje poznatků a směrnic WHO o kvalitě ovzduší | A Review of the Evolution of WHO Air Quality Guidelines [PDF text]

Hlučnost v řeckých školkách | Noise Levels in Greek Nurseries [PDF text]

Vývoj kouření cigaret v USA 2005–2015 | Dynamics of the Smoking Habit in the USA, 2005–2015 [PDF text]

Káva v chemoprevenci nádorů | Noise Levels in Greek Nurseries [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Vizuální zpětná vazba pro snížení hlučnosti | Visual Feedback for the Lowering of Noise Levels

Konference Slezské dny preventivní medicíny 2017 | The Silesian Meeting on Preventive Medicine 2017 Conference

9. globální konference o podpoře zdraví | Ninth Global Health Promotion Conference

Šestá konference ministrů o životním prostředí a zdraví | Sixth Ministerial Conference on Environment and Health

Prohlášení výboru SHKM k zákazu kouření v restauracích | Declaration of the Committee of the Society of Hygiene and Community Medicine on the Prohibition of Smoking in Restaurants

Nová služba pro čtenáře časopisu Hygiena | A New Service for Readers of the Hygiena Journal


OBSAH | CONTENTS 1/2017

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Jaroslav Volf:
O vědění, důkazech a argumentech | On Knowledge, Evidence and Reasoning [Souhrn | Summary] [PDF text]

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Dana Hübelová, Šárka Odrážková:
Spotřeba potravin domácností v regionech soudržnosti České republiky – demografické a socioekonomické souvislosti | Households Food Consumption in Nuts II of the Czech Republic – Demographic and Socio-economic Context [Souhrn | Summary] [PDF text]

Hana Lukšová, Iva Kuzníková:
Syndrom vyhoření v institucionální péči o seniory | Burnout in Institutional Care for Elderly People [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Liana Greiffeneggová, Drahoslava Hrubá:
Nemoci srdce a cév u žen | Cardiovascular Diseases among Women [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eliška Kuchařová, Emília Biborová:
Program prevence a kontroly infekcí | Infection Prevention and Control Programme [Souhrn | Summary] [PDF text]


SDĚLENÍ Z PRAXE | REPORT FROM PRACTICE

Emília Biborová, Eliška Kuchařová, Tomáš Mimránek:
Problematika bezpečnosti práce zaměstnanců zdravotnického zařízení – rizika spojená s drobnými poraněními | The Issue of Work Safety for Health-care Workers – the Risks Associated with Needlestick and Sharp Object Injuries [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Naďa Čapková, Michala Lustigová, Jana Kratěnová, Kristýna Žejglicová, Růžena Kubínová:
Vybrané ukazatele zdravotního stavu české populace – studie EHES 2014 | Selected Population Health Indicators in the Czech Republic – EHES 2014 [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.11.2016 do 31.3.2017 | Legal Actualities during 1.11.2016–31.3.2017 [Souhrn | Summary] [PDF text]


RECENZE | REVIEWS

Monografie o ochraně zdraví | Monograph on Health Protection [PDF text]

Zdraví v zemích EMRO a právní regulace nezdravých vlivů | Health in the EMRO Countries and the Legislative Regulation of Unhealthful Influences [PDF text]

Zásobení obyvatelstva Evropy jódem | Supplying the European Population with Iodine [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Informace o zdraví na stránkách WHO | Information about Health on the Pages of the WHO

Změny ve složení mezirezortní komise pro jódový deficit | Changes in the Constitution of the Interdepartmental Commission Concerning the Iodine Deficit

Zpráva o vydávání časopisu Hygiena v roce 2016 | Report on the Issuing of the Hygiena Journal in 2016


OBSAH | CONTENTS 4/2016

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Pavel Dlouhý:
Proč být členem odborné společnosti? | Why Be Member of a Professional Society? [Souhrn | Summary] [PDF text]

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Miroslava Podolinská, Eva Horváthová, Soňa Wimmerová, Zora Gerová:
Determinanty prehypertenzie a hypertenzie u adolescentov v projekte Rešpekt pre zdravie | Determinants of Prehypertension and Hypertension in Adolescents within the Project Respect for Health [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jan Šlechta, Tomáš Hellmuth:
Korekce na odraz zvuku od fasád budov s chráněným venkovním prostorem staveb | Correction for Sound Wave Reflection from House Facades with Protected Outdoor Environs of Buildings [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vítězslav Křivánek, Josef Stryk, Jiří Jedlička:
Čištění nízkohlučných povrchů vozovek a změna jejich hlučnosti na území ČR sledovaná metodou CPX | Cleaning Low Noise Pavements and Changes in Their Noisiness in the Czech Republic Monitored by the CPX Method [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jana Fialová, Jana Stávková, Drahoslava Hrubá:
Nekuřácké domovy – názory studentů 5. ročníku všeobecného lékařství na prevenci pasivního kouření | Smoke-free Homes – Opinions of Fifth-year Students of General Medicine on the Prevention of Passive Smoking [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Hana Tomášková, Veronika Ovesná, Alena Kloudová, Aleš Hozák, Vladimír Janout:
Historie sérologických přehledů v České republice | The History of Serological Surveys in the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vladimír Bencko, Petr Šíma, Bohumil Turek:
Imunomodulační účinky betaglukanů | Immunomodulatory Effects of Beta-glucans [Souhrn | Summary] [PDF text]

Petr Ambroz, Jana Janoutová, Vladimír Janout:
Karcinom plic a HPV infekce | Lung Cancer and HPV Infections [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.8.2016 do 31.10.2016 | Legal Actualities during 1.8.2016–31.10.2016 [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Nepřenosné nemoci, globální vývoj | Global Development in Non-communicable Diseases

Ekonomické důsledky dopadů znečištění ovzduší na zdraví | Economic Consequences of Ambient Air Pollution on Health

50 let výzkumu ochratoxinu A | Ochratoxin A: 50 Years of Research

Poznatky o tělovýchově u předškolních dětí jsou stále nedostatečné | Our Knowledge Concerning Physical Education in Preschool Children is Still Insufficient

Oxidativní stres jako důsledek znečištění ovzduší v Karviné | Oxidative Stress Due To Ambient Air Pollution in the City of Karviná

Kuřáci významně negativně ovlivňují kvalitu venkovního ovzduší | Smokers Negatively Influence Outdoor Ambient Air Quality to a Significant Degree

Závěry 20. celostátní konference "Výživa a zdraví 2016" | Conclusions of the 20th National Conference "Nutrition and Health 2016"

Čestné uznání pro MUDr. Jana Ševčíka | Honors for Jan Ševčík, MD

A o hodně moudřejší. Ještě k osmdesátinám MUDr. Ševčíka | And Much Wiser. Yet on the 80th Birthday of Jan Ševčík, MD

Jubilantka MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. | Anniversary of Jarmila Rážová MD, PhD


OBSAH | CONTENTS 3/2016

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Jaroslav Kříž:
Chvála autorů časopisu Hygiena | Praise to Authors Contributing to the Journal Hygiena [Souhrn | Summary] [PDF text]

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Katarína Hirošová, Zora Gerová, Martin Samohýl, Daniela Krajčová, Diana Vondrová, Ľubica Argalášová, Ľudmila Ševčíková, Jana Jurkovičová:
Prevalencia nadváhy a obezity u adolescentov a jej asociácia s kardiometabolickými rizikovými faktormi a životným štýlom | Prevalence of Overweight and Obesity in Adolescents and Their Association with Cardiometabolic Risk Factors and Life-style [Souhrn | Summary] [PDF text]

Kvetoslava Rimárová, Katarina Frank, Jana Diabelková:
Vplyv sociálnych a rodinných faktorov na hodnoty Body Mass Indexu a percento tuku u detí školského veku | Impact of Social and Family Factors on Body Mass Index and Body Fat Percentage in a Group of Schoolchildren [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Lenka Mařincová, Jana Loosová, Gabriel Guliš:
Možné cesty implementace hodnocení vlivů na zdraví v České republice | Possible Ways of Implementing Health Impact Assessment in the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]

Nabil Salah:
Známá či zatím neznámá droga kat. Příčiny a následky žvýkání listů katy jedlé | Known or Still Unknown Drug Khat. Reasons for and Consequences of Chewing Khat Leaves [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jaroslav Kotulán:
Profesor MUDr. Josef Roček, významná osobnost české hygieny | Professor Josef Roček, MD, Eminent Personality in the Field of Czech Hygiene [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Vladimír Bencko:
Zamyšlení ke stému jubileu narození profesora MUDr. Karla Symona | Reflections on the Hundredth Anniversary of the Birth of Professor Karel Symon, MD [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 21.4.2016 do 31.7.2016 | Legal Actualities during 21.4.2016–31.7.2016 [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Zdravotní efekt režimu stravování u dětí | Health Effects of the Regimen of Taking Meals in Children

Akutní nebezpečí z elektronických cigaret a obdobných elektronických výrobků | Acute Danger Posed by Electronic Cigarettes and Analogous Electronic Products

Rizikové faktory kardiovaskulárních nemocí v Srbsku | Risk Factors for Cardiovascular Diseases in Serbia

Výživa a mortalita ve středoevropské studii HAPIEE | Nutrition and Mortality in the Central European Study HAPIEE

Centrum pro zdraví v Bavorsku | Bavarian Centre for Health

Novou hlavní hygieničkou ČR je Eva Gottvaldová | Eva Gottvaldová has been named the new Chief Public Health Officer of the Czech Republic

Je o trochu mladší a o trochu větší. K osmdesátinám MUDr. Jana Ševčíka | He Is a Bit Younger and a Bit Taller. Recollections to the Eightieth Birthday of Jan Ševčík, MD


OBSAH | CONTENTS 2/2016

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Vladimír Krčméry:
Znamenajú migranti pre nás zdravotnú hrozbu? | Do Migrants Pose a Health Threat? [Souhrn | Summary] [PDF text]

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Martin Samohýl, Roman Rams, Katarína Hirošová, Diana Vondrová, Daniela Krajčová, Alexandra Filová, Jana Jurkovičová:
Vplyv výživy a rizikových faktorov životného štýlu matky na pôrodnú hmotnosť a dĺžku novorodenca | Impact of Nutrition and the Mother's Lifestyle Risk Factors on the Birth Weight and Birth Length of Newborns [Souhrn | Summary] [PDF text]

Tímea Ostrihoňová, Kvetoslava Rimárová, Janka Bérešová, Sylvia Kontrošová:
Vplyv úrovne vzdelania na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradní zdravia regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike | Influence of Educational Level on the Prevalence of the Metabolic Syndrome in Clients of Health Advice Centres of Regional Public Health Authorities in the Slovak Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]

Anna Füleová, Barbora Petrášová:
Léčení uživatelé nelegálních drog v České republice | Illicit-Drug Users under Treatment in the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jan Hlúbik, Pavol Hlúbik:
Tělesné složení ovlivňující riziko vzniku civilizačních nemocí | Body Composition Influencing the Risk of Developing Diseases of Civilization [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Bohumil Kotlík, Lenka Škrabalová, Lenka Šubčíková:
Možnosti a potenciální rizika materiálů využívajících fotokatalytický jev TiO2 | The Options and Potential Risks of Materials Using the Photocatalytic Phenomenon of TiO2 [Souhrn | Summary] [PDF text]


SDĚLENÍ Z PRAXE | REPORT FROM PRACTICE

Markéta Korcinová, Jana Königová, Vladimír Bencko:
Vývoj problematiky manipulace s odpady ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze | Evolution of the Issue of Waste Management in the General University Hospital in Prague [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Jaroslav Kříž:
Ztracené roky zdravého života v České republice | Lost Years of Healthy Life in the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 16.2.2016 do 20.4.2016 | Legal Actualities during 16.2.2016–20.4.2016 [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Zdraví migrantů v italském uprchlickém centru | The Health of Migrants in an Italian Refugee Centre

Hygiena zavádí DOI identifikátor | Hygiena Has Implemented DOI

Koncentrace znečišťujících látek a symptomy astmatu u ostravských dětí | Ambient Air Pollution Concentrations and Asthma Symptoms in the Children

Evropa na cestě ke zvýšení pohybové aktivity lidí | Europe on the Road to Increased Physical Activity in Individuals

Nedostatek jodu u těhotných žen | Iodine Deficiency in Pregnant Women

Zborníky vedeckých prác Životné podmienky a zdravie | Volumes of Scientific Papers Living Conditions and Health

Doc. MUDr. Jaroslav Kříž osmdesátníkem! | Eightieth Birthday of Assoc. Prof. Jaroslav Kříž!

Konference Slezské dny preventivní medicíny 2016 | The Silesian Meeting on Preventive Medicine 2016 Conference

Expozice chlorovaným pesticidům a polychlorovaným bifenylům v ČR | Exposure to Chlorinated Pesticides and Polychlorinated Biphenyls in the Czech Republic

Prevence jodového deficitu, ČR 2016 | Iodine Deficiency Prevention in the Czech Republic, 2016


OBSAH | CONTENTS 1/2016

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Vladimír Valenta:
Hlavní hygienik ČR čtenářům a kolegům | The Chief Public Health Officer of the Czech Republic to Our Readers and Colleagues [Souhrn | Summary] [PDF text]

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Miroslav Kopecký:
Prevalence nadměrné hmotnosti a obezity u 6–7letých dětí a postoj rodičů k primární prevenci v Olomouckém kraji | Prevalence of Overweight and Obesity in Children between the Ages of 6 and 7 and the Attitude of Parents towards Primary Prevention in the Olomouc Region [Souhrn | Summary] [PDF text]

Dana Hübelová:
Hledání aspektů kouření tabáku žáků základních škol - vybrané výsledky případové studie v Jihomoravském kraji | Aspects Searching of Tobacco Smoking among Elementary School Pupils - Selected Results of a Case Study in South Moravian Region [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Drahoslava Hrubá, Aleš Peřina:
Kouření jako zdroj jemných a ultrajemných prachových částic | Smoking as a Source of Fine and Ultrafine Particulate Matter [Souhrn | Summary] [PDF text]

Oldřich Šebesta:
Aktuální výskyt invazivních druhů komárů v Evropě a riziko jejich šíření do České republiky | Current Presence of Invasive Mosquitoes Species in Europe and Risk Their Spreading to the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jarmila Kučerová:
Vliv marketingových aktivit výrobců tabákových produktů na nezletilé | The Effect of Tobacco Industry Marketing on Minors [Souhrn | Summary] [PDF text]

Tomáš Hellmuth, Dana Potužníková, Pavel Junek, Zdeněk Fiala:
Obtěžování hlukem: zdravotní problém nebo akustický komfort? | Noise Annoyance: a Health Problem or Acoustic Comfort? [Souhrn | Summary] [PDF text]


SDĚLENÍ Z PRAXE | REPORT FROM PRACTICE

Helena Šebáková, Radim Mudra, Irena Martinková, Marie Fiedorová, Danuše Hanslíková:
Spolupráce epidemiologa a komunálního hygienika při epidemiologickém a environmentálním šetření legionelóz | Collaboration of an Epidemiologist and a Municipal Public Health Officer in an Epidemiological and Environmental Investigation of Legionellosis [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 21.10.2015 do 15.2.2016 | Legal Actualities during 21.10.2015–15.2.2016 [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Proč měli lidé ve starověku aterosklerózu? | Why Did Ancient People Have Atherosclerosis?

Chronické neinfekční nemoci u syrských uprchlíků v Jordánsku | Chronic Non-infectious Diseases among Syrian Refugees in Jordan

Zdravotní stav adolescentních imigrantů | The Health Status of Adolescent Immigrants

Nikotin a vývoj člověka, opomíjený prvek v diskusi o elektronických cigaretách | Nicotine and the Developing Human: a Neglected Element in the Electronic Cigarette Debate

Nákladová efektivita krátkých intervencí | Cost Effectiveness of Brief Interventions

Seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na téma "Škola podporující zdraví" | Seminar at the Parliament House of Representatives of the Czech Republic on the topic "Schools Promoting Health"

Odišiel prof. MUDr. Ladislav Rosival, DrSc. | Prof. Ladislav Rosival, MD, DSc, Has Passed Away

Ředitelka WHO o migraci a zdraví | The WHO Director on Migration and Health

Zpráva o vydávání časopisu Hygiena v roce 2015 | Report on the Publishing of the Journal Hygiena in 2015


OBSAH | CONTENTS 4/2015

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Pavel Totušek:
Monitoring nozokomiálních infekcí, dluh veřejného zdravotnictví | Monitoring of Nosocomial Infections – a Debt Owed by Public Health

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Monika Todtová, Martin Libotovský, Libuše Jůvová:
Kvalita vnitřního ovzduší na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou | Indoor Air Quality at the Ice Stadium in Rychnov nad Kněžnou [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vítězslav Křivánek, Petra Marková:
Změna hlučnosti povrchů vozovek na území ČR sledovaná metodou CPX | Change in Road Surface Noise in the Czech Republic Monitored by CPX Method [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Vladimír Bencko:
Etická úskalí a šance hygieny a epidemiologie v kontextu současného zdravotnictví | The Ethical Obstacles and Challenges of Hygiene and Epidemiology in the Context of a Contemporary Health Service [Souhrn | Summary] [PDF text]

Marie Šubrtová, Halina Matějová:
Sodík a jeho vliv na zdraví | Sodium and Its Impact on Health [Souhrn | Summary] [PDF text]

Alexandra Filová, Martin Samohýl, Ľubica Argalášová:
Expozícia environmentálnemu hluku a jeho vplyv na zdravie obyvateľstva | Environmental Noise Exposure and Its Effect on Population Health [Souhrn | Summary] [PDF text]


SDĚLENÍ Z PRAXE | REPORT FROM PRACTICE

Lucie Hlaváčková:
Záchyt zárodků Salmonella spp. v cukrářských výrobcích – kazuistiky | Detection of Salmonella spp. Germs in Sweet Desserts – Case Reports [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality od 1.8.2015 do 20.9.2015 | Legal Actualities during 1.8.2015–20.9.2015 [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jaroslav Kříž:
Povinné očkování proti variole, Československo 1919 | Mandatory Vaccination against Smallpox, Czechoslovakia 1919 [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Výskyt geneticky modifikovaných organizmů v potravinách v ČR | Incidence of GMO Products in the CR

O jódu a jedné jeho dámě podruhé | The First Lady of Iodine

Cenová dostupnost ovoce a zeleniny | Fruit and Vegetable Prices

Pište do Hygieny | Write to Hygiene

Zdraví běženců | Refugee Health

Závěry konference Výživa a zdraví 2015 | Conclusions of the Health and Nutrition Conference 2015

25 let Programu Teplice | 25 Years of the Teplice Programme


OBSAH | CONTENTS 3/2015

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Jitka Sosnovcová:
90. výročí založení Státního zdravotního ústavu | The 90th Foundation Anniversary of the National Institute of Public Health

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Kvetoslava Rimárová, Jana Diabelková, Marta Hamráková:
Prierezová štúdia hodnotenia držania tela rómskych a nerómskych detí mladšieho školského veku | Cross-Sectional Study of Body Posture in Roma and Non-Roma Children at Primary School Age [Souhrn | Summary] [PDF text]

Anna Pinkr Grafnetterová, Karel Vrbík, Marek Malý, Jana Pavloušková, Andrea Krsková, Anna Drgáčová, Vítězslav Jiřík, Sylva Rödlová, Milena Černá:
Hladiny metabolitů ftalátů, polyaromatických uhlovodíků a bisfenolu A v moči českých studentů (pilotní studie) | Levels of Metabolites of Phthalates, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Bisphenol A in Urine of Czech Students (Pilot Study) [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jana Povová, Andrea Dalecká, Hana Tomášková, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout: Prevalence kuřáctví u studentů všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě v Ostravě | Prevalence of Smoking in Medical Students at the Faculty of Medicine, University of Ostrava [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Jaroslav Kříž:
Slavní zakladatelé Státního zdravotního ústavu v Praze | Famous Founders of the National Institute of Public Health in Prague, CR [Souhrn | Summary] [PDF text]

Lidmila Hamplová, Simona Sedláčková, Zdeněk Veselý:
Problematika užívání návykových látek v těhotenství | Problems of Addictive Drug Abuse in Pregnancy [Souhrn | Summary] [PDF text]

Mária Šupínová, Ladislav Hegyi, Cyril Klement:
Zdravotný stav Rómov na Slovensku | Health Status of the Roma Population in Slovakia [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.5.2015 do 31.7.2015 | Legal Actualities during 1.5.2015 – 31.7.2015 [Souhrn | Summary] [PDF text]


DISKUSE | DISCUSSION

František Kožíšek:
Chlorečnany v pitné vodě: přehlížené riziko | Chlorates in Drinking Water: an Overlooked Risk [Souhrn | Summary] [PDF text]

František Kotěšovec:
Několik poznámek k příspěvku prof. Kotulána k účinnosti našich zdravotních programů | Comments on the Contribution of Prof. Kotulán on the Effectivity of Czech National Health Programmes [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Expozice obyvatel USA nitrosaminům z tabákových produktů | Exposure of US Population to Nitrosamines from Tobacco Products

Starý zákon o infekci a karanténě | The Old Testament on Infection and Quarantine

Naděje dožití ve světě 2012 | Global Life Expectancy in 2012

Ochrana zdraví v britských kadeřnictvích | Health and Safety in UK Hairdressing Salons

Znečištění ovzduší z dopravy zvyšuje možnost vzniku rakoviny prsu | Traffic-related Airborne Pollution Increases Risk of Developing Breast Cancer

Tělesná zdatnost žáků ovlivňuje prospěch | Physical Fitness Affect Academic Achievement in Schoolchildren

Genetická povaha snížené citlivosti na hluk | The Genetic Background to Decreased Noise Sensitivity

Angažovanost Margaret Thatcherové u tabákového průmyslu | The Involvement of Margaret Thatcher in the Tobacco Industry

Čína chce zlepšit úroveň zdravotní inspekce | China is Aiming to Improve Health Inspection Standards

Prašné částice v cigaretovém kouři | Particulate Matter in Cigarette Smoke


OBSAH | CONTENTS 2/2015

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Jaroslav Kříž:
Zdravotní nerovnosti: staré problémy, nová řešení | Health Inequalities: Old Problems, New Solutions

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Bohumil Havel, Dagmar Švadlenková, Lenka Labudová, Jakub Havel, Otto Horníček:
Riziko olova z pitné vody ve školských zařízeních Pardubického kraje | The Health Risk of Lead in Drinking Water in School Facilities of the Pardubice Region [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Jana Štecová, Marija Kaevska:
Výskyt améb a amébam rezistentných mykobaktérií v zdrojovej a pitnej vode | Occurrence of Amoeba and Amoeba-resistent Mycobacteria in Source and Drinking Water [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jana Diabelková, Kvetoslava Rimárová:
Vplyv fajčenia na kvalitu kože, starnutie kože a vybrané kožné ochorenia | Effects of Smoking on Quality of Skin, Skin Ageing and Selected Skin Diseases [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vladimír Bencko, Michail Tryfos:
Psychosomatické poruchy výživy: incidence, rizikové faktory, šance a úskalí prevence | Psychosomatic Eating Disorders: Incidence, Risk Factors, Obstacles and Potential in Prevention [Souhrn | Summary] [PDF text]


SDĚLENÍ Z PRAXE | REPORT FROM PRACTICE

Iveta Devátá, Lilian Rumlová, Jana Tomicová:
Nutriční hodnota školního stravování | Nutritional Value of School Meals [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jana Pilnáčková, Matouš Pilnáček, Jarmila Rážová, Hana Střítecká:
Monitoring nabídky stravování ve vybraných základních školách a zařízeních školního stravování v roce 2011 | Monitoring of Food Offer in Primary Schools and School Canteens in 2011 [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Jana Motýlová, Michaela Pajerová, Libuše Polanská:
Kvalita vody ve studních v souvislosti s povodněmi ve Středočeském kraji v roce 2013 | Drinking Water Quality in Private Wells in Connection with Flood from Central Bohemia in 2013 [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Nekvindová:
Právní aktuality od 1.2.2015 do 30.4.2015 | Legal Actualities during 1.2.2015–30.4.2015 [Souhrn | Summary] [PDF text]


DISKUSE | DISCUSSION

Jaroslav Kotulán:
K účinnosti našich zdravotních programů | On the Effectivity of the Czech National Health Programmes [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Seneca o poznávání světa | Seneca on Gaining Knowledge of the World

Akce na zvýšení znalostí o potravinové alergii v restauracích | Campaign to Boost Knowledge about Allergy in Restaurants

Kampylobakteriózy a salmonelózy v přehledu ECDC | Campylobacterioses and Salmonelloses in the ECDC Review

Texaský pokus o zdravější menu pro děti v restauracích | The Texas Experiment for a Healthier Menu for Children in Restaurants

Výživa a spotřeba vody | Nutrition and Water Consumption

Příchutě v elektronických cigaretách: nepoznané respirační zdravotní riziko? | Flavourings in Electronic Cigarettes: an Unrecognized Respiratory Health Risk?

Konference Slezské dny preventivní medicíny 2015 | The Silesian Meeting of Preventive Medicine 2015

Vzpomínka na MUDr. Olgu Gröschlovou | Remembering MUDr. Olga Gröschlová

Zemřel Ing. Zdeněk Roth, CSc. | Ing. Zdeněk Roth, Ph.D. Has Passed Away


OBSAH | CONTENTS 1/2015

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Helena Kazmarová:
Komunální hygiena v Národní strategii Zdraví 2020 | Communal Hygiene in the National Health 2020 Strategy

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Elena Bendíková, Daniela Stackeová:
Vplyv pohybového programu s kompenzačným zameraním na pohyblivosť chrbtice u žiačok stredných škôl | Effect of Exercise Programme with Compensatory Aim Targeting on Spine Mobility in School Girls of Secondary High School [Souhrn | Summary] [PDF text]

Zuzana Křížová, Jan Trávníček, Lucie Vítková, Jitka Richterová, Martina Staňková:
Obsah jódu v moči studentů a zaměstnanců Jihočeské univerzity | Iodine Content in the Urine of Students and Employees of the University of South Bohemia [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Bohumil Turek, Petr Šíma, Vladimír Bencko:
Rizikové látky v potravinách a možnosti prevence chronických nesdělných chorob z nutričně toxikologického hlediska | Health Risk Substances in Food and Options for the Prevention of Chronic Non-communicable Diseases from the Point of Nutritional Toxicology [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jan Kaňka:
Proměny požadavků na denní osvětlení a oslunění budov a urbanismus | Transformations of Requirements for Daylight and Solar Access of Buildings and Urban Planning [Souhrn | Summary] [PDF text]

František Kožíšek:
Hygienik, na kterého se mělo zapomenout (ke 165. výročí narození Isidora Soyky) | A Hygienist Who Should Have Been Forgotten (Marking the 165th Anniversary of Isidor Soyka's Birth) [Souhrn | Summary] [PDF text] [Bibliografie | Bibliography]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality od 1.12.2014 do 31.1.2015 | Legal Actualities during 1.10.2014–31.1.2015 [Souhrn | Summary] [PDF text]


DISKUSE | DISCUSSION

Vladimír Bencko:
Poznámka k zamyšlení doc. MUDr. Jaroslava Kříže Čtvrt století pokusů o pokrok | A Response to the Anniversary Comments of Assoc. Prof. Jaroslav Kříž: 25 Years of Attempted Progress [Souhrn | Summary] [PDF text]

Zuzana Bartošová:
Dny hygieny výživy Teplice 2014 z pohledu "výživáře" praktika | The Nutrition Hygiene Meeting Teplice 2014 from the Point of View of a Practicing "Nutritionist" [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jan Ševčík:
K diskusnímu příspěvku Zuzany Bartošové Dny hygieny výživy Teplice 2014 z pohledu "výživáře" praktika | Response to the Discussion Comment of Zuzana Bartošová, The Nutrition Hygiene Meeting, Teplice 2014 from the Point of View of a Practicing "Nutritionist" [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Jednání o pohybové aktivitě lidí v Evropě | Meeting on the Physical Activity of People in Europe

Odešel Ing. Jiří Kodl | Ing. Jiří Kodl Has Passed Away

Zpráva o vydávání časopisu Hygiena v roce 2014 | Report on the Publication of the Journal Hygiena in 2014

Nový výbor Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP | A New Committee of the Society of Hygiene and Communal Medicine, J. E. Purkyně Memorial Czech Medical Association

O příčinách nemocí podle názorů v 16. století | The Cause of Diseases as Reflected in 16th Century Opinions

Aristotelés o moudrosti | Aristotle on Wisdom

Sanitárně epidemiologická služba Ukrajiny | The Sanitary and Epidemiology Service in the Ukraine

Problémy se spotřebou soli v České republice | Problems with Salt Intake in the Czech Republic


OBSAH | CONTENTS 4/2014

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Ivan Rovný:
K výročiu novembrovej revolúcie | Towards the Anniversary of the November Revolution

Jaroslav Kříž:
Čtvrt století pokusů o pokrok | 25 Years of Attempted Progress


PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Lenka Suchopárová, Martin Forejt:
Prevence poruch příjmu potravy a propagace správné výživy na základních školách | Prevention of Eating Disorders and Promotion of Healthy Nutrition in Primary Schools [Souhrn | Summary] [PDF text]

Radka Wilhelmová, Drahoslava Hrubá:
Které ženy se připravují na své těhotenství a mateřství? | Which Expecting Mothers Prepare for Their Pregnancy and Motherhood? [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jindřich Fiala, Ondřej Sochor:
Metodika měření konzumace alkoholu v epidemiologických studiích rizikových faktorů neinfekčních onemocnění a projekt Kardiovize 2030 | Methodology for Measurement of Alcohol Consumption in Epidemiological Studies of Risk Factors of Non-Communicable Diseases and the Kardiovize 2030 Project [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jana Stávková, Zuzana Derflerová Brázdová:
Konzumace ovoce a zeleniny a jiné stravovací zvyklosti romské populace | Fruit and Vegetable Consumption and Other Eating Habits in the Roma Population [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Bohumil Turek, Petr Šíma, Vladimír Bencko:
Zdravotní aspekty tepelné úpravy potravin | Health Aspects of Thermal Food Processing [Souhrn | Summary] [PDF text]

Drahoslava Hrubá, Veronika Šikolová, A. Peřina:
Aktuality z toxikologie kouření tabáku: "third-hand smoke" | Recent News of Tobacco Smoking Toxicology: "Third-Hand Smoke" [Souhrn | Summary] [PDF text]


SDĚLENÍ Z PRAXE | REPORT FROM PRACTICE

Helena Šebáková, Roman Letošník:
Zkušenosti a výsledky dozorové činnosti po kauze metanol v Moravskoslezském kraji | Experiences and Results of Inspections Following the Methanol Case in the Moravian-Silesian Region [Souhrn | Summary] [PDF text]

Ivo Krýsa, Josef Hrdina, Jindra Taterová, Šárka Nováková:
Mise potravinového a veterinárního úřadu | Mission from the Food and Veterinary Office [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 16.7.2014 do 30.9.2014 | Legal Actualities during 16.7.2014–30.9.2014 [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Národní strategie Zdraví 2020 proniká na veřejnost | Health 2020 National Strategy: Receiving Public Attention

Kouření a kvalita života | Smoking and Quality of Life

Kvantifikace vlivu tabákového průmyslu na ovládání EU: analýza Evropské direktivy o tabákových výrobcích | Quantification of the Influence of the Tobacco Industry on EU Controls: an Analysis of the European Tobacco Products Directive

UFIREG | UFIREG

Dvacetileté výročí činnosti Systému monitorování zdraví a životního prostředí | 20th Anniversary of the Environmental Health Monitoring System

Středočeské setkání odborníků a zástupců municipalit na téma zdraví obyvatel kraje | Meeting of Municipal Representatives and Specialists in Central Bohemia on the Theme of Regional Population Health

Závěry konference Výživa a zdraví 2014 – Budoucnost výživy člověka | Conclusions of the Health and Nutrition Conference 2014 – the Future of Human Nutrition

Valná hromada Společnosti hygieny a komunitní medicíny | General Meeting of the Society for Public Health and Community Medicine

Malignity štítné žlázy u dětí po černobylské havárii | Thyroid Carcinoma in Children Following the Chernobyl Accident

Nedostatek jódu u těhotných žen v Anglii | Iodine Deficiency in Pregnant Women Living in the UK

HIV na Ukrajině | HIV in the Ukraine


OBSAH | CONTENTS 3/2014

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Milan Tuček:
Hygiena práce: Společný základ oborů pracovní lékařství a hygiena a epidemiologie | Occupational Health: Common Ground in the Fields of Occupational Medicine, Public Health and Epidemiology

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Zsuzsanna Jakab, Agis D. Tsouros:
Zdraví 2020 – cesta ke zdraví a rozvoji Evropy | Health 2020 – Achieving Health and Development in Today's Europe [Souhrn | Summary] [PDF text]

Kateřina Kikalová, Miroslav Kopecký, Jitka Tomanová, Jiří Charamza:
Vybrané aspekty sexuálního chování a užívání antikoncepčních metod u studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci | Selected Aspects of Sexual Behaviour and the Use of Contraceptive Methods among Students the Faculty of Education of Palacký University in Olomouc [Souhrn | Summary] [PDF text]

Monika Hanáková, Eliška Sovová, Jana Zapletalová:
Analýza životního stylu studentů lékařské fakulty: zvyšuje se výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění během studia? | Analysis of Lifestyle of Medical Students: Is the Study Workload at the Medical Faculty Responsible for an Increase in Cardiovascular Risk Factors? [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vítězslav Křivánek, Rudolf Cholava, Karel Effenberger:
Měření a srovnání hlučnosti různých druhů komunikací v ČR metodou CPX | Noise Measurement of Various Types of Roads and Their Comparison by the Close Proximity Method in the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Šárka Kunzová, Drahoslava Hrubá, Pavel Řimák, Ondřej Sochor:
Chování a zdraví IV. Možnosti ovlivnění chování ve vztahu ke zdraví | Behaviour and Health IV. Influencing Health Behavioural Change [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jana Štěpánová, Hana Tomášková:
Epidemiologie střevních infekcí vyvolaných Clostridium difficile | Epidemiology of Infection Caused by Clostridium difficile [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jan Holčík:
Program Zdraví 2020 je dobrou zdravotní strategií | Health 2020 is a Good Strategy for Health [Souhrn | Summary] [PDF text]


SDĚLENÍ Z PRAXE | REPORT FROM PRACTICE

Blanka Ptáčková, Alena Riegerová:
"Pojďme žít zdravě" a "Týden zdravé výživy" v Liberci | "Let us Live Healthily" and "Week of Healthy Nutrition" in the City of Liberec [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 10.5.2014 do 15.7.2014 | Legal Actualities during 10.5.2014–15.7.2014 [Souhrn | Summary] [PDF text]


DISKUSE | DISCUSSION

Jaroslav Kříž:
Odmítání vakcinace a zdravotní gramotnost | Rejection of Vaccination and Health Literacy [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Jod a štítná žláza | The Thyroid Gland and Iodine

Zpráva o zdraví obyvatel České republiky | Report on Population Health in the Czech Republic

Hlukové hladiny v řeckých školách | Noise Levels in Greek Schools

Ekonomická krize a zdraví | Health and the Economic Crisis

Pohybová aktivita snižuje mortalitu | Physical Activity Decreases Mortality Rates

Problémy se zhoubnými nádory v České republice | The Issue of Malignant Tumours in the Czech Republic

Vakcinace proti kouření: agenda k diskusi. Přehled odborných časopisů v letech 2001–2013 | Vaccination against Smoking: Discussion Agenda. A Review of Scientific Journals, 2001–2013

Jeden postřeh z historie pracovního lékařství | An Insight into the History of Occupational Medicine

Šetření EHIS/EHES (European Health Interview & Examination Survey) 2014 | EHIS/EHES Inquiry (European Health Interview & Examination Survey) 2014

90 let od narození prof. Ticháčka | 90 Years Since the Birth of Professor Tichacek

Central European Journal of Public Health se zařadil mezi impaktované časopisy | The Central European Journal of Public Health Has Been Assigned an Impact Factor

Biostatistika pro lékaře – principy základních metod a jejich interpretace s využitím statistického systému R | Biostatistics for Physicians – Principles of Essential Methods and Their Interpretation Using R Project Statistical Computing


OBSAH | CONTENTS 2/2014

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Pavla Křížová:
Epidemiologie | Epidemiology

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Jan Lužný, Blanka Skopalová:
Selhává sekundární prevence u demencí? | Is Secondary Prevention of Dementia Failing? [Souhrn | Summary] [PDF text]

Renata Švecová, Jana Langmajerová, Dana Müllerová:
Odlišná percepce problematiky obezity u mužů a žen – pilotní šetření | Different Perception of Obesity from Men and Women Perspective – a Pilot Study [Souhrn | Summary] [PDF text]

Zlata Kapounová, Jitka Blahová, Marcela Dofková, Jiří Ruprich, Irena Řehůřková:
Obvyklý přívod a dietární zdroje selenu v české populaci | Standard Intake and Dietary Sources of Selenium in the Czech Population [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Sedlatá Jurásková, Ivanka Matoušková:
Aktuální situace v dodržování hygieny rukou v ordinaci zubního lékaře | Hand Hygiene in Dental Practice: Current Situation [Souhrn | Summary] [PDF text]

Dana Potužníková, Tomáš Hellmuth, Pavel Junek, Zdeněk Fiala:
Možnosti využití výsledků strategického hlukového mapování v hygienické praxi | Options for Use of Strategic Noise Mapping in Public Health [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Šárka Kunzová, Drahoslava Hrubá, Pavel Řimák, Ondřej Sochor:
Chování a zdraví III. Psychosociální faktory, životní styl a komplexní choroby | Behaviour and Health III. Psychosocial Factors, Lifestyle and Complex Diseases [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 31.1.2014 do 9.5.2014 | Legal Actualities during 31.1.2014 – 9.5.2014 [Souhrn | Summary] [PDF text]


DISKUSE | DISCUSSION

Vladimír Bencko:
Odmítání očkování a falešné karty v rukou anti-vakcinátorů: vážný problém veřejného zdravotnictví | A Vaccination Refusal and the False Cards in Hands of Anti-vaccinators: a Serious Problem of Public Health [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Česká lékařská komora podpořila očkování | The Czech Medical Chamber Has Supported Vaccination

Uhlíkové stopy související s behaviorální podporou odvykání kouření | The Carbon Footprint of Behavioural Support Services for Smoking Cessation

Vliv mentálního stresu na aktivitu krevních destiček | Influence of Mental Stress on Thrombocyte Activity

Životní styl a kognitivní funkce | Lifestyle and Cognitive Function

Konference Slezské dny preventivní medicíny 2014 | The Silesian Meeting of Preventive Medicine 2014


OBSAH | CONTENTS 1/2014

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Vladimír Valenta:
Úvodní slovo | Editorial

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Zdeněk Fiala, Daniel Drolet, Jan Kremláček, Oľga Šušoliaková, Adolf Vyskočil, Ondřej Fiala, Lenka Borská, Peter Bednarčík, Tomáš Borský:
Program pro vyhledávání toxikologických informací (toXie) | Software for Toxicological Data Searches (toXie) [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Kyselá:
Faktory ovlivňující rozhodnutí matek o očkování svých dětí proti pneumokokům | Factors Underlying Mothers' Decision about Childhood Vaccination against Pneumococci [Souhrn | Summary] [PDF text]

Hana Lukšová, Yvetta Vrublová:
Stav výživy seniorů v institucionální péči | The Nutritional Status of the Elderly in Institutional Care [Souhrn | Summary] [PDF text]

Petra Dankovičová, Želmíra Fetisovová, Igor Ondrejka:
Vplyv životných udalostí na duševné zdravie žiakov na vybraných základných školách v Žilinskom regióne | The Impact of Life Events on Mental Health of Pupils from Selected Primary Schools in the Žilina Region [Souhrn | Summary] [PDF text]

Tomáš Hellmuth, Dana Potužníková, Peter Bednarčík, Zdeněk Fiala:
Návrh metodiky "Stanovení rozumně dosažitelné míry protihlukových opatření" | Design Methodology "Determination Reasonably Achievable Level of Noise Control Measures" [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Drahoslava Hrubá:
Cirkadiánní disruptory a jejich význam v primární prevenci | Circadian Disruptors and Their Importance in Primary Prevention [Souhrn | Summary] [PDF text]

Radim Mudra, Irena Martinková, Marie Fiedorová, Danuše Hanslíková:
Legionela aneb čert nikdy nespí | Legionella – the Devil Never Sleeps [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Sedlatá Jurásková, Ivanka Matoušková:
Hygiena rukou v zubním lékařství | Hand Hygiene in Dental Medicine [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Zuzana Derflerová Brázdová:
Monitoring a evaluace programů podpory zdraví | Monitoring and Evaluation of Health Promotion Programmes [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.10.2013 do 30.1.2014 | Legal Actualities during 1.10.2013–30.1.2014 [Souhrn | Summary] [PDF text]


DISKUSE | DISCUSSION

František Kožíšek:
Ad: Vzpomínka na profesora Symona | Professor Symon: a Remembrance [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Časopis Hygiena na webových stránkách | Hygiene Journal Web Pages

Farmakoterapie pro odvykání kouření: farmakologické principy a klinická praxe | Pharmacotherapy for Smoking Cessation: Pharmacological Principles and Clinical Practice

Zdraví 2020 | Health 2020

Zemřel MUDr. Jaromír Jech | Obituary: MUDr. Jaromír Jech

100 let od narození prvního hlavního hygienika | The Centenary of the birth of the first Public Health Officer

Zemřel prof. MUDr. Miloslav Tušl, CSc. | Obituary: prof. MUDr. Miloslav Tušl, CSc.


OBSAH | CONTENTS 4/2013

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Ivan Rovný:
Kam kráčaš, Slovenské verejné zdravotníctvo? | Quo Vadis, Slovak Public Health?

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Markéta Petrovová, Vladimír Drašar, Radomír Polcar:
Mikrobiologické nálezy legionel v průmyslových technologiích v České republice | Microbial Findings of Legionellae in Industrial Technologies in the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]

Petra Sachová, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Hana Tomášková, Vladimír Janout:
Sluchové ztráty u pedagogů mateřských škol | Hearing Loss in Nursery School Teachers [Souhrn | Summary] [PDF text]

Lenka Suchopárová, Martin Forejt:
Pohled žáků základních škol na problematiku a výuku poruch příjmu potravy | The Perception of Eating Disorders by Elementary School Pupils [Souhrn | Summary] [PDF text]

Šárka Urbánková, Jiří Neumann, Hana Potměšilová:
Cévní mozková příhoda a role médií v informovanosti veřejnosti | Strokes and the Role of the Media in Public Awareness [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Drahoslava Hrubá:
Epigenetické účinky cigaretového kouře v procesu karcinogeneze | Epigenetic Effects of Cigarette Smoke in Carcinogenesis [Souhrn | Summary] [PDF text]

Ilona Plevová, Katarína Adamicová:
Význam stanovení indikátorů kvality v poskytování ošetřovatelské péče | The Significance of Establishing Quality Indicators in the Provision of Nursing Care [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Petr Vrbík:
Hygienické aspekty rušivého světla v komunálním prostředí | Public Health Aspects of Annoying Light in the Community Environment [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 16.7.2013 do 30.9.2013 | Legal Actualities during 16.7.2013–30.9.2013 [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Licence na nákup cigaret (?) | Licencing the Purchase of Cigarettes (?)

Liší se délka života olympijských medailistů a běžných lidí? | Is There a Difference between the Life Expectancy of Olympic Gold Medalists and the Rest of the Population?

Biologické a chemické zbrane – pripravenosť a odpoveď | Biological and Chemical Weapons – Readiness and Response

Ministři zdravotnictví Evropy o problémech výživy a nepřenosných nemocí | Conference of European Ministers of Health on Problems of Nutrition and Non-communicable Diseases

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit | Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit

Desatero správné péče o vnitřní vodovod | The Ten Commandments of proper care of domestic water distribution system


OBSAH | CONTENTS 3/2013

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

František Kotěšovec:
Návrat slova | Restoration of not only the Word Epidemiology

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Zdeňka Vandasová, Ondřej Vencálek, Ondřej Dobisík:
Dvě desetiletí monitorování hluku: vývoj hluku v městských lokalitách České republiky | Two Decades of Noise Monitoring: Changes of Noise Values in Urban Localities in the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]

Veronika Šikolová, Hana Sovinová, Drahoslava Hrubá:
Global Health Professions Student Survey (GHPSS): Výsledky u studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně | Global Health Professions Student Survey (GHPSS): Results in Students at Medical Faculty, Masaryk University, Brno [Souhrn | Summary] [PDF text]

Ildikó Nagy, Martin Sebera:
Vliv kouření na výskyt respiračních nemocí a jejich komplikací u dětí do tří let věku (pilotní studie) | Effects of Smoking on the Illness Rate of Children up to the Age of Three (Pilot Study) [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jana Povová, Hana Tomášková, Omar Šerý, Petr Ambroz, Kateřina Vařechová, Vladimír Janout:
Alzheimerova choroba a její rizika pro další generace | Alzheimer's Disease and it's Risk for Next Generations [Souhrn | Summary] [PDF text]

Radka Kozáková, Barbora Adamčíková:
Hodnocení stavu výživy hospitalizovaných seniorů na gerontopsychiatrii | Assessing the Nutritional Status of the Elderly Hospitalized at a Gerontopsychiatric Ward [Souhrn | Summary] [PDF text]

Pavel Otřísal, Stanislav Florus:
Možnosti využití metody QCM detekce ke stanovení koncentrací toxických látek v závislosti na vyhodnocení odolnosti bariérových materiálů | Application of Options of the QCM Detection Method for the Determination of Concentrations of Toxic Compounds Depending on Resistance Assessments of Barrier Materials [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Ariana Lajčíková:
Radonový program v České republice pokračuje | The Radon Programme in the Czech Republic Is Going On [Souhrn | Summary] [PDF text]


SDĚLENÍ Z PRAXE | REPORT FROM PRACTICE

Helena Šebáková, Roman Letošník, Ladislava Michálková:
Úloha Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v kauze metanol | Role of the Regional Public Health Autority of the Moravian-Silesian Region in the Methanol Case [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 16.4.2013 do 15.7.2013 | Legal Actualities during 16.4.2013–15.7.2013 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]

Vladimír Bencko, Jaroslav Kříž:
Vzpomínka na prof. MUDr. K. Symona k jubileu 3. lékařské fakulty UK v Praze | Remembrance of Professor K. Symon on the Anniversary of the 3rd Faculty of Medicine of the Charles University, Prague [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Setkání odborníků v podpoře zdraví a primární prevenci | Meeting of Health Promotion and Primary Prevention Specialists

Nízké hladiny 25-hydroxy vitaminu D v plazmě a riziko nádorů se vztahem k tabáku | Low Plasma 25-hydroxyvitamin D and Risk of Tobacco-related Cancer

Systematický přehled a metaanalýza epidemiologických důkazů ve 20. století o vztazích kouření a rakoviny plic | Systematic Review with Meta-analysis of the Epidemiological Evidence in the 1900s Relating Smoking to Lung Cancer

Profesor Vladimír Bencko oceněn k životnímu jubileu pamětní zlatou medailí Univerzity Karlovy | Professor Vladimír Bencko Was Awarded a Commemorative Charles University Gold Medal on Occasion of his Anniversary


OBSAH | CONTENTS 2/2013

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Pavel Dlouhý:
Šedesáté výročí 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy | Sixtieth Anniversary of the Charles University Third Faculty of Medicine

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Drahoslava Hrubá, Iva Žaloudíková:
Názory, postoje a chování rodičů dětí pracujících s programem "Normální je nekouřit" | Opinions, Attitudes and Behaviour of Parents Participating in the "Non-Smoking is Normal" Programme [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jindřich Fiala, Lubomír Kukla:
Souvislost potravinových preferencí a konzumace | The Connection between Food Preferences and Consumption [Souhrn | Summary] [PDF text]

Dana Fialová, Věra Vlastníková:
Pohybové aktivity seniorek II: Subjektivní vnímání vybraných ukazatelů kvality života | Physical Exercise of Senior Women II: Subjective Perception of Selected Indicators of Quality of Life [Souhrn | Summary] [PDF text]

Josef Richter, Vladimír Svozil, Josef Mašláň, Rudolf Odehnal, Ludovít Filo, Miloš Verner, Vlastimil Král:
Hodnoty výdechového oxidu dusnatého u dětí exponovaných dopravním emisím | Exhaled Nitric Oxide Values in Children Exposed to Traffic Emissions [Souhrn | Summary] [PDF text]

Ivica Bajusová, Peter Kolarčik, Michal Ihnatko, Tatiana Kimáková, Ľubomír Legáth:
Porovnanie miery vylučovania vybraných biomarkerov expozície benzénu | Comparison of the Excretion Rate of Selected Biomarkers of Benzene Exposure [Souhrn | Summary] [PDF text]

Petra Telekesová, Ladislav Dzan:
Problematika výskytu mikroorganismů na nesterilních vyšetřovacích rukavicích | Issues of Presence of Microorganisms on Non-sterile Examination Gloves [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Šárka Kunzová, Drahoslava Hrubá:
Chování a zdraví II. Geny, chování a komplexní choroby | Health and Behaviour II. Genes, Behaviour and Complex Diseases [Souhrn | Summary] [PDF text]

Zdeněk Zloch, Pavel Sedláček:
Význam a možnosti využití přírodních látek v prevenci a léčení nádorových chorob | The Significance and Use of Natural Substances in Cancer Therapy [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.1.2013 do 15.4.2013 | Legal Actualities during 1.1.2013 – 15.4.2013 [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Názory kanadských zdravotních inspektorů | Opinions of Canadian Health Inspectors

PPP medicína | Predictive, Preventive and Personalized Medicine

Kuřáci přecházejí od elektronických cigaret k vodním dýmkám s parními kamínky | Steam Stones for Water Pipes: The Smoking of Vapor is Expanding from Electronic Cigarettes to Water Pipes

Zemřela MUDr. Darina Hartlová | Darina Hartlová, M.D., Has Passed Away

Odišla naša MUDr. Eva Haladová, CSc., MPH | Eva Haladová, M.D., Ph.D., MPH Has Left Us

Slezské dny preventivní medicíny 2013 - průběh a závěry konference | The Silesian Meeting of Preventive Medicine 2013 - The Conference and Conclusions

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., zástupkyní hlavního hygienika ČR | Jarmila Rážová, M.D., Ph.D., Deputy Chief Public Health Officer of the Czech Republic

Zasedání výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny | Meeting of the Committee of the Association of Public Health and Community Medicine

Zpráva o vydávání časopisu Hygiena v roce 2012 | Hygiene Journal: 2012 Report

Čestná uznání za časopis Hygiena | Honorary Appreciations for the Journal Hygiena

Oznámení pro autory časopisu Hygiena | Announcement to Authors of Contributions to the Journal Hygiena

Zdravotní a ekonomické hodnocení pohybových aktivit (HEAT) | The Health and Economic Assessment of Physical Exercise Activities (HEAT)

Hygienická služba v Rusku a státech CEE | The Public Health Service in Russia and Countries of Central and Eastern Europe


OBSAH | CONTENTS 1/2013

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Drahoslava Hrubá:
Dokážeme prosadit ve společnosti význam primární prevence? | Are We Capable of Enforcing the Relevance of Primary Prevention in Czech Society?

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Vladimíra Puklová, Michala Lustigová, Helena Kazmarová, Bohumil Kotlík:
Ke vlivu znečištění ovzduší na úmrtnost v České republice | Towards the Effects of Airborne Pollution on Mortality-rates in the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]

Mária Kožuchová, Martina Bašková:
Výskyt nadhmotnosti a obezity u detí v školskom veku a adolescencii v oblasti stredného Slovenska | Incidence of Overweight and Obesity among School-age Children and Adolescents in Central Slovakia [Souhrn | Summary] [PDF text]

Dana Fialová, Věra Vlastníková, Zuzana Faktorová:
Pohybové aktivity seniorek I: Antropometrické, fyziologické a biochemické zhodnocení | Physical Exercise of Senior Women I: Anthropometric, Physiologic and Biochemic Evaluation [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Šárka Kunzová, Drahoslava Hrubá:
Chování a zdraví I – Životní styl a komplexní choroby | Health and Behaviour Part I – Lifestyle and Disease [Souhrn | Summary] [PDF text]

Milena Černá, Andrea Krsková, Dana Očadlíková, Kateřina Forysová, Růžena Kubínová:
Humánní biomonitoring a jeho vývoj z národního i mezinárodního hlediska | Human Biomonitoring and its Development on the Domestic and International Levels [Souhrn | Summary] [PDF text]

Ivona Závacká, Petr Ambroz, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout:
Výsledky propojení evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům s nádorovým registrem na úrovni Moravskoslezského kraje | Linking the Register of Occupational Exposure to Genotoxic Factors with the Cancer Registry for the Moravia–Silesia Region: Results [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 16.9.2012 do 31.12.2012 | Legal Actualities during 16.9.2012–31.12.2012 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]

Veronika Šikolová, Sylva Štajnochrová:
Ubírají se současné zahraniční trendy školního stravování správným směrem? | Are the Current Trends in School-meals Heading the Right Way? [Souhrn | Summary] [PDF text]


DISKUSE | DISCUSSION

Bohumil Havel:
Odpovídá hlukový limit pro školní učebny současným poznatkům o účincích dopravního hluku na vývoj kognitivních funkcí u dětí? | Does the Limit of Noise for School Rooms Correspond to Contemporary Knowledge of Traffic Noise Impact on Children's Cognitive Development? [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Zajímavá akce Školy veřejného zdravotnictví | A Noteworthy Meeting at the IPVZ School of Public Health

Porada ředitelů k 60. výročí založení hygienické služby | Conference of Directors on the 60th Anniversary of the Public Health Service

Konference – 60 let hygienické služby ve Středočeském kraji | Conference: 60 years of the Public Health Service in Central Bohemia

Odešel skromný člověk | The Passing Away of a Modest Man

Prevence nemocí – výzva medicíny 21. století | Disease Prevention – a Challenge for Medicine of the 21st Century


OBSAH | CONTENTS 4/2012

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Pavel Dlouhý, Jaroslav Kříž:
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., novým hlavním hygienikem České republiky | MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., the New Chief Public Health Officer in the Czech Republic

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Hana Střítecká, Pavol Hlúbik:
Stravovací návyky žáků základních škol – porovnání dětí s normální hmotností a nadváhou/obezitou | The Eating Habits of Primary School Children – Comparison of Children with Normal and Excess Weight/Obesity [Souhrn | Summary] [PDF text]

Pavel Řimák, Jindřich Fiala, Šárka Kunzová, Petr Kaňovský:
Srovnání vyšetření fyzické zdatnosti na bicyklovém ergometru a běhátku pro účely primárně preventivního vyšetření | Comparison of Physical Fitness Examinations Measured on Bicycle Ergometer and Treadmill for the Purpose of Primary Preventive Examination [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jana Langmajerová, Marta Bursová, Jana Dvořáková, Dana Müllerová:
Sledování vývoje tvaru a statiky páteře dětí v mladším školním věku somatografickou metodou: diagnostickým systémem DTP | Monitoring of the Development of Spinal Shape and Static Properties in Children of Primary School Age Using Somatometric Method: DTP Diagnostic System [Souhrn | Summary] [PDF text]

Dana Potužníková, Tomáš Hellmuth, Peter Bednarčík, Oľga Šušoliaková, Zdeněk Fiala:
Změna metodiky hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb ve vztahu k hodnocení zdravotních rizik | A Change in the Methodology of Noise Assessment in Protected Outdooor Environs of Buildings as Related to Health Risk Assessment [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Dana Müllerová:
Obezita v ČR a preventivní aktivity | Obesity and its Prevention in the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Tušková:
Vývoj vládní politiky podpory zdraví v České republice v letech 1990–2012 | Development of Governmental Health Promotion Policy in the Czech Republic between 1990–2012 [Souhrn | Summary] [PDF text]


SDĚLENÍ Z PRAXE | REPORT FROM PRACTICE

Pavla Procházková, Jana Kučerová, Vladimír Valenta:
Preventivní dozor v systému ochrany veřejného zdraví v České republice: význam a zkušenosti | Preventive Inspection in the Public Health Service of the Czech Republic: Significance and Experiences [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 30.6.2012 do 15.9.2012 | Legal Actualities during 30.6.2012–15.9.2012 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]


ZPRÁVY | NEWS

Závěry konference Výživa a zdraví 2012 | Summary of the Conference on Health and Diet 2012

Jak vnímají potřebu fyzické aktivity lidé v riziku diabetu | How Adults at High Risk of Diabetes Perceive the Necessity of Physical Activity

Veřejně dostupné výsledky zdravotních kontrol restaurací v New Yorku | Publically Accessible Reports of Restaurant Inspections in New York City

Náklady na diabetes mellitus může snížit účinná primární prevence | Costs of Diabetes Mellitus Can Be Reduced by Effective Primary prevention

Hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta o koncepci hygienické služby | The Chief Public Health Officer of the Czech Republic, Vladimír Valenta, on the Concept of the Public Health Service

Setkání pedagogů vyučujících obor hygiena a epidemiologie na lékařských fakultách | Meeting of Medical Faculty Lecturers in the Fields of Public Health and Epidemiology

Programová koncepce Ústavu hygieny a preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové | Concepts and Programme of the Institute of Public Health and Preventive Medicine, Medical Faculty of Charles University in Hradec Králové


OBSAH | CONTENTS 3/2012

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Šedesát let hygienické služby na stránkách časopisu Hygiena | Sixty Years of the Public Health Service on the Pages of the Journal Hygiena

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Diana Ranná, Lenka Borská, Jindra Šmejkalová, Lenka Kotingová, Jan Kremláček, Hana Tamchynová:
Příspěvek k hodnocení zdravotního rizika profesionální expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (PAU) | Contribution to the Assessment of the Health Risk of Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) [Souhrn | Summary] [PDF text]

Hana Kabátová, Miroslav Kopecký, Dana Strnisková, Jitka Tomanová:
Těžké školní aktovky jako další možný faktor ovlivňující výskyt vadného držení těla | Heavy Schoolbags as Another Factor of Defective Posture [Souhrn | Summary] [PDF text]

Andrea Pokorná, Jana Lacíková:
Očkování proti chřipce z pohledu seniorské populace | Influenza Vaccination as Perceived by the Elderly [Souhrn | Summary] [PDF text]

Dana Potužníková, Tomáš Hellmuth, Peter Bednarčík, Zdeněk Fiala:
Zkušenosti z hodnocení zdravotních rizik expozice hluku ze silniční dopravy | Experience in Health Risk Assessment of Exposure to Noise from Road Traffic [Souhrn | Summary] [PDF text]

Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Zuzana Oleksiaková, Vít Šmajstrla, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Jindra Kavková:
Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku | Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Zdeněk Fiala, Daniel Drolet, Vladimír Kraják, Adolf Vyskočil, Jan Kremláček, Ondřej Fiala, Lenka Borská, Peter Bednarčík, Tomáš Borský:
Modelování hladin chemických expozic v pracovním ovzduší | Modelling of Chemical Exposures in the Working Atmosphere [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 21.4.2012 do 30.6.2012 | Legal Actualities during 21.4.2012 – 30.6.2012 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]


DISKUSE | DISCUSSION

Arnošt Klesla:
Podpora zdraví a ekonomie | Health Promotion and Economics [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice – aktuální témata | Safety and Health Protection in Schools in the Czech Republic - Subjects of Topical Interest

Šobrův den – XXVI. konference o hyperlipoproteinemiích v Praze | Šobr's Memorial Day – XXVIth Conference on Hyperlipoproteinemias in Prague

5. ročník konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2012 | 5th Conference Global Problems of Public Health 2012

Zpráva o výsledcích projektu Nové přístupy ke studiu toxicity ovzduší a jejich příspěvek ke stanovení limitních hodnot vybraných polutantů | Report on the Rusults of the Project New Approaches to Studying the Toxicity of Air Pollution and Their Contribution to Assessing Limits for Selected Pollutants


OBSAH | CONTENTS 2/2012

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Alena Šteflová:
Jsme připraveni na nové úkoly veřejného zdravotnictví? | Are We Prepared for New Tasks in Public Health?

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Petra Dankovičová, Želmíra Fetisovová, Igor Ondrejka:
Vybrané aspekty duševného zdravia detí na základných školách | Selected Aspects of Mental Health in Primary School Children in the Žilina Region [Souhrn | Summary] [PDF text]

Lenka Kotingová, Viktor Voříšek, Lenka Borská, Eva Čermáková, Zdeněk Fiala:
Vliv rozpouštědla na dermální absorpci pyrenu in vitro | Influence of Solvent on Skin Absorption of Pyrene in Vitro [Souhrn | Summary] [PDF text]

Dagmar Horáková, Helena Kollárová, Kateřina Azeem, Vladimír Janout:
Zánět jako rizikový faktor rozvoje inzulínové rezistence | Inflammation as a Risk Factor for the Development of Insulin Resistance [Souhrn | Summary] [PDF text]

Zdeněk Fiala, Adolf Vyskočil, Francois Lemay, Jan Kremláček, Vladimír Kraják, Lenka Borská, Peter Bednarčík, Ivan Kučera, Ondřej Fiala, Tomáš Borský:
Hodnocení potenciální aditivity a interakcí ve směsích chemických látek v pracovním prostředí | Evaluation of the Potential Aditivity and Interactions in Mixtures of Chemical Substances in the Working Atmosphere [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Jan Hlúbik, Pavol Hlúbik:
Doplňky stravy a jejich možnosti využití u některých degenerativních procesů | Dietary Supplements and Possibilities of Their Use in Some Degenerative Processes [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Vaníčková:
Škola přátelská dětem | Child Friendly Schools [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 11.1.2012 do 20.4.2012 | Legal Actualities during 11.1.2012–20.4.2012 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]


DISKUSE | DISCUSSION

Jozef Dovala:
Jsou hygienické hlukové limity stanoveny správně? | Have Public Health Limits for Noise Been Set Properly? [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Zpráva o vydávání časopisu Hygiena v roce 2011 | Report on the Editing and Publishing of the Journal Hygiena in the Year 2011

MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. jmenován docentem | Pavel Dlouhý, M.D., Ph.D. Named Associate Professor

Sekulární trend fyzické aktivity dospívajích v ČR | The Secular Trend in Adolescent Physical Activity in the Czech Republic

Podpora zdraví v praxi | Health Promotion in Practice

Zpráva o jednání redakční rady časopisu Hygiena dne 23.2.2012 | Proceedings of the Editorial Board of the Journal Hygiena on February 23, 2012

Slezské dny preventivní medicíny 2012 | Silesian Days of Preventive Medicine 2012

Zemřel MUDr. Ladislav Bajgar | Im memoriam of Ladislav Bajgar, M.D.

Zdraví a přírodní podmínky (medicína a geologie) | Health and the Environment (Medicine and Geology)


OBSAH | CONTENTS 1/2012

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Jaroslav Kříž:
Durate, et vosmet rebus servate secundis

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Oldřich Šebesta, František Rettich, Juraj Peško:
Výzkum komárů na jižní Moravě a jejich zdravotní význam | Research on Mosquitoes in Southern Moravia and Their Significance for Health [Souhrn | Summary] [PDF text]

Zlata Piskáčková, Tomáš Zdražil, Martin Forejt, Julie Bienertová Vašků:
Délka spánku u dospělé populace ve vztahu k BMI | Sleep Duration in Relation to BMI in Czech Adults [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Iva Šmídová:
Alkohol a karcinom prsu – ekonomické náklady | Alcohol and Breast Cancer – Economic Costs [Souhrn | Summary] [PDF text]

Daniela Mihinová, Mário Ležovič, Jana Babjaková, Andrej Kováč, Jana Boledovičová:
Ďalšie vzdelávanie v oblasti verejného zdravotníctva na Slovensku – minulosť a súčasnosť | Further Ongoing Education in Public Health in Slovakia – Past and Present [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Vladimír Bencko:
Expozice xenobiotikům typu endokrinních modulátorů a jejich zdravotní rizika | Exposure to Xenobiotics of the Endocrine Disruptors Family and Related Health Risks [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.11.2011 do 10.1.2012 | Legal Actualities during 1.11.2011–10.1.2012 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]


DISKUSE | DISCUSSION

Jaroslav Kotulán:
Jak dál s primární prevencí? | Whither Primary Prevention? [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

ÚEM o účincích znečištění ovzduší na Ostravsku | Institute of Experimental Medicine on the Effects of Ambient Air Pollution in the Ostrava Region

Kontrola restaurací a potravinářských prodejen v Dánsku | Food Safety Inspection of Restaurants and Other Outlets in Denmark

Ocenění za dobrou praxi ve zlepšování zdraví Libereckému kraji | Acknowledgement to the Liberec Region for Good Practice in Improving Health

Zdraví a znečištění ovzduší ultrajemnými částicemi | Health and Pollution of the Ambient Air with Ultrafine Particles

Jiří Ruprich, nový profesor v hygieně | Jiří Ruprich, a New Professor in Hygiene

Hygiena jako poslání – jubilant MUDr. František Kotěšovec | Hygiene as a Mission – Celebrating the 80th Birthday of František Kotěšovec, M.D.

Možnosti a omezení použití epidemiologických dat při odhadu míry rizika karcinogenity | Challenges and Limitations of a Use of Epidemiology Data for a Cancer Risk Assessment

Časopis Hygiena zařazen do portálu EZB | The Journal Hygiena Included in the EZB Portal

Konference Global Ecological Integrity Group (GEIG) na téma podpory ekologické integrity v kontextu veřejného zdravotnictví, Praha, 9.–16. července 2011 | The Global Ecological Integrity Group (GEIG) Conference on Supporting Ecological Integrity in the Context of Public Health, Prague, July 9–16, 2011

Kouření a rakovina děložního čípku | Smoking and Cervical Cancer

Parlament schválil novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví | Amendment to Act No. 258/2000 Coll., on Public Health Protection, Approved by the Parliament


OBSAH | CONTENTS 4/2011

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Ľudmila Ševčíková:
K ochrane a podpore zdravia detí a mládeže | For the Protection and Promotion of Health in Children and Adolescents

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Oľga Šušoliaková, Markéta Papršteinová, Dana Potužníková, Jindra Šmejkalová:
Hodnotenie pracovno-psychickej záťaže slinnými biomarkermi – metodologické aspekty | Evaluation of Mental Load with Use of Salivary Biomarkers – the Methodological Aspects [Souhrn | Summary] [PDF text]

Ján Kováč, Daniel Kováč:
Účinky dioxínov a PCB na ľudský organizmus, ich vplyv na vývoj zubov pri deťoch dojčených materským mliekom | Effects of Dioxins and PCBs on the Human Organism and Their Influence on Developing Teeth of Children via Mother's Milk [Souhrn | Summary] [PDF text]

Zuzana Chytková, Miroslav Karlíček, Marek Hrkal:
Sociálněmarketingové programy na podporu zdravého životního stylu: možné teoretické přístupy | Social Marketing Programs Aimed at Healthy Lifestyle: Possible Theoretical Approaches [Souhrn | Summary] [PDF text]

Veronika Šikolová:
Biorezonance v léčbě kouření | Bioresonance in the Therapy of Nicotinism [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.6.2011 do 31.10.2011 | Legal Actualities during 1.6.2011–31.10.2011 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]


DISKUSE | DISCUSSION

Jan Holčík:
Potřebujeme otevřenou a širokou diskusi o péči o zdraví: diskuse k článku Prevence a ekonomika doc. MUDr. Jaroslava Kříže | We Are in Need of a Broad Open Discussion on Health Care: Discussion on the Article Prevention and Economics by Assoc Prof Jaroslav Kříž [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Zhoubné nádory v České republice | Malignant Tumours in the Czech Republic

Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I. | Selected Chapters of Public Health I

Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve | Remarkable Events in Public Health

Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší a chování dětí | Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Ambient Air and the Behaviour of Children

Obyvatelstvo ČR v roce 2010 | The Population of the Czech Republic in 2010

Cena Vojtěcha Šafaříka pro doc. RNDr. Miloně Tichého, DrSc. | Assoc Prof Miloň Tichý, MSc, DSc, Has Been Awarded the Vojtěch Šafařík Prize

Zdravotní inspekce ve Slovinsku | Health Inspection in Slovenia

Matčino kouření a pohlaví plodu významně ovlivňují enzymatickou aktivitu jater u lidských plodů | Mother's Smoking and Gender of the Fetus Significantly Influence the Enzyme Activity of the Liver in the Human Fetus


OBSAH | CONTENTS 3/2011

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Bohumil Havel:
Hodnocení zdravotních rizik není prázdný pojem | Health Risk Assessment Isn't Just a Void Concept

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Markéta Papršteinová, Jindra Šmejkalová, Lenka Hodačová, Oľga Šušoliaková, Eva Čermáková, Dana Fialová:
Přístup učitelů různých stupňů škol ke zdraví | Approaches to Personal Health by Teachers of Various School Levels [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vladimír Pavlík, Jana Fajfrová, Michaela Husárová, Pavol Hlúbik:
Prevence nadváhy a obezity v Armádě České republiky | Prevention of Obesity in the Army of the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jaroslav Kříž:
Prevence a ekonomika | Prevention and the Economy [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Drahoslava Hrubá:
Polonium – příběh o zapomínání | Polonium – a Forgotten Story [Souhrn | Summary] [PDF text]

Ivan Černý:
Děti a koupání v krytých bazénech | Children and Bathing in Indoor Swimming Pools [Souhrn | Summary] [PDF text]

Josef Hořejší:
Z historie hygieny v jižních Čechách | To the History of the Public Health Service in Southern Bohemia [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.4.2011 do 31.5.2011 | Legal Actualities during 1.4.2011–31.5.2011 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]


DISKUSE | DISCUSSION

Vladimír Bencko:
Re: Národní zdraví, program Zdraví 21 a prevence | Re: National Health, the Program Health 21 and Prevention [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

In memoriam MUDr. Luděk Bajgar | In Memoriam of Luděk Bajgar, M.D.

Jan Ševčík pětasedmdesátiletý | 75-year-old Jan Ševčík, M.D.

Zátěž nemocemi z hluku v životním prostředí | The Disease Load from Environmental Noise

Státní zdravotní ústav – výběr historických událostí | The National Institute of Public Health – Selection of Historical Events

140 let od narození doc. MUDr. Bohumila Vacka | 140th Anniversary of the Birth of Bohumil Vacek, M.D.

O nedávné krizi ve Státním zdravotním ústavu | On the Recent Crisis at the National Instute of Public Health

Nové organizační uspořádání Státního zdravotního ústavu | New Organizational Chart of the National Institute of Public Health

Ohlédnutí za konferencí "Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011" | A Retrospective of the Conference "Global Problems of Public Health 2011"


OBSAH | CONTENTS 2/2011

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Jaroslav Kříž:
Dar nebo kořist? | Prize or Plunder?

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Jindra Šmejkalová, Markéta Papršteinová, Lenka Hodačová, Oľga Šušoliaková, Eva Čermáková, Dana Fialová:
Expozice zdravotně rizikovým faktorům a jejich vnímání učiteli různých stupňů škol | Exposure to Health Risk Factors and Its Perception by Teachers of Various School Levels [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Lenka Chudomelová, Hana Provazníková:
Emocionální týrání a zanedbávání v dětství | Emotional Abuse and Neglect in Childhood [Souhrn | Summary] [PDF text]


SDĚLENÍ Z PRAXE | REPORT FROM PRACTICE

Vladimír Valenta, Jana Prattingerová, Rena Lukuvková, Ivana Kučerová, Jana Pilnáčková, Milena Frühaufová:
Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví | Flash Floods in the Liberec Region from the Point of View of the Regional Authority of Public Health [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Bohumil Havel:
K metodice hodnocení zdravotních rizik – aktualizace postupu EPA v hodnocení rizika inhalační expozice chemickým látkám | Concerning Health Risk Assessment Method – Updated EPA Procedure for Determining Risk from Inhaled Chemicals [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jaroslav Kříž:
Z historie péče o veřejné zdraví v Ústí nad Labem | To the History of Public Health Care in Ústí nad Labem [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.1.2011 do 31.3.2011 | Legal Actualities during 1.1.2011–31.3.2011 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]


ZPRÁVY | NEWS

Základy hodnocení zdravotních rizik a posuzování vlivů na veřejné zdraví | The Basic of Health Risk Assessment on Public Health – a Review

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR – EHIS CR | European Health Interview Survey in CR

Zpráva o vydávání časopisu Hygiena v roce 2010 | Hygiene Journal: 2010 Report

Káva a mortalita | Coffee and Mortality

Výživa a tělesná aktivita slovenských dětí | Nutrition and Physical Activity in Children from the Slovak Republic

Životní jubileum doc. MUDr. Jaroslava Kříže | Anniversary of Assoc. Prof. Jaroslav Kříž, M.D.

Slezské dny preventivní medicíny 2011 – průběh a závěry konference | Silesian Meeting on Preventive Medicine: Proceedings and Conclusions

Aerem corrumpere non licet | Anthropogenic Air Pollution in Ancient Times

Koupací lázně ve středověku | Baths in the Middle Ages


OBSAH | CONTENTS 1/2011

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Jaroslav Kotulán:
Národní zdraví, program ZDRAVÍ 21 a prevence | National Health, the Program HEALTH 21 and Prevention

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Hana Tomášková, Ivan Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková:
Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod | Impact Assessment of PM10 Concentrations on Mortality and Morbidity in Ostrava during Smog Episodes [Souhrn | Summary] [PDF text]

Pavel Junek, Dana Potužníková, Tomáš Hellmuth, Lubomír Píša, Ivan Kučera:
Nízkofrekvenční hluk z venkovní produkce hudby a jeho vliv na zdraví nezúčastněných osob v okolí | Effects of Low Frequency Noise from Open Air Music Festivals on Unconcerned People in the Surrounding Areas [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Radka Kozáková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Soňa Bocková:
Nástroje k hodnocení nutričního stavu hospitalizovaných pacientů | Nutrition Screening Tools for Hospitalized Patients [Souhrn | Summary] [PDF text]

Petra Trojanová, Fuad Alradhi, Drahoslava Hrubá:
Kouření a stárnutí kůže | Smoking and Skin Aging [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.8.2010 do 31.12.2010 | Legal Actualities during 1.8.2010–31.12.2010 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]

František Kotěšovec:
Dvakrát z hrdé historie hygieny | Two Recollections from the History of the Public Health Service [Souhrn | Summary] [PDF text]


DISKUSE | DISCUSSION

Milena Černá:
85. výročí založení SZÚ — postoje společnosti k prevenci v době jeho založení a v současnosti | The 85th Anniversary of the Founding of the NIPH — Society's Attitudes towards Prevention Then and Now [Souhrn | Summary] [PDF text]

František Kožíšek:
Největší ekologická havárie v Maďarsku z pohledu hygieny | The Hungarian "Redsludge" Tragedy from the Public Health Perspective [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Zdravotní inspekce v Kanadě | Public Health Inspections in Canada

Ženy, kouření a tabákový marketing | Women, Smoking, and Marketing of the Tobacco Industry

Laboratorní kapacity polské Státní sanitární inspekce | The Laboratory Capacity of the State Public Health Inspection in Poland

100 let od první mezinárodní hygienické výstavy | A Hundred Years Since the First International Exhibition of Hygiene in Dresden

Směrnice WHO o ovzduší interiérů | WHO Guidelines for Indoor Air Quality

Agentura veřejného zdravotnictví v Kanadě | The Public Health Agency of Canada

Závěrečná zpráva ze semináře Podpora zdraví v projektech EU | Final Report from the Seminar Health Promotion in EU Projects

Zápis ze zasedání výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP dne 15.12.2010 | Minutes of the Meeting of the Committee of the Association of Public Health and Community Medicine of the Czech Medical Association JEP, 15 December 2010

Zpráva o zasedání výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP dne 16.2.2011 | Report of the Meeting of the Committee of the Association of Public Health and Community Medicine of the Czech Medical Association JEP, 16 February 2011

Medzinárodné zdravotné predpisy: teória – legislatíva – implementácia – súvislosti | International Health Regulations: Theory – Legislation – Implementation – Interconnections

Britská fakulta veřejného zdravotnictví | The Faculty of Public Health in United Kingdom

WHO: pasivní kouření zabíjí ročně 600 tisíc lidí | WHO: Second-Hand Smoke Kills 600,000 a Year

Úkoly polské Státní sanitární inspekce v podpoře zdraví | Tasks of the State Public Health Inspection in Poland

Informace pro čtenáře a autory | Information to the Readers and Authors


OBSAH | CONTENTS 4/2010

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Vladimír Valenta:
O síle odbornosti | About the Power of Professionalism

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Helena Kollárová, Kateřina Skřejpková, Hana Tomášková, Vladimír Janout:
Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin | Socioeconomic Status and Risk of Renal Cancer [Souhrn | Summary] [PDF text]

Denisa Pelikánová, Zdeněk Fiala:
Hodnocení zdravotních rizik chemických látek staré ekologické zátěže s využitím modelu rozptylu | Health Risk Assessment of Chemical Substances from Removing of Old Environmental Loads Using the Dispersion Model [Souhrn | Summary] [PDF text]

Radek Bárta, Peter Bednarčík:
Transportní izolátor s uzavřenou cirkulací vzduchu pro přepravu pacientů s vysoce nebezpečnou infekcí | Transport Isolator with a Closed System of Ventilation for the Transportation of Patients with Highly Virulent Infection [Souhrn | Summary] [PDF text]

Klára Papežová, Veronika Němcová, Halina Matějová:
Životní styl žen v průběhu života | Lifestyle of Women during the Life Course [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.5.2010 do 10.8.2010 | Legal Actualities during 1.5.2010–10.8.2010 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]


ZPRÁVY | NEWS

Otevřete, prosím, jsem lékař | Open up Please, I'm a Doctor

Zdravotní riziko syrového mléka | The Health Risks of Untreated Milk

Snižuje se v západních zemích plodnost lidí? | Is Human Fecundity Declining in Western Countries?

Výživové nerovnosti v Kanadě | Nutritional Inequality in Canada

O veliké povodni v roce 1367 | The Great Flood of 1367

Valná hromada Společnosti hygieny a komunitní medicíny České lékařské společnosti JEP | General Assembly of the Society for Public Health and Community Medicine of the Czech Medical Association JEP

Přehodnocení kritických účinků olova německou komisí pro humánní biomonitoring | Reassesment of Critical Lead Effects by the German Human Biomonitoring Commision

Opustila nás paní Jana Šedová | Milestones: Mrs. Jana Šedová

In memoriam: prof. MUDr. RNDr. Karel Halačka | In Memory of prof. MUDr. RNDr. Karel Halačka

Závěry konference "Výživa a zdraví 2010" | Conclusions of the "Nutrition and Health 2010" Conference

Zdatní lidé lépe spalují tuky | The Fit Burn Fats more Readily

In memoriam: Ing. Václav Michek | In Memory of Ing. Václav Michek


OBSAH | CONTENTS 3/2010

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Jitka Sosnovcová:
K jubileu Státního zdravotního ústavu | Towards the Anniversary of the Foundation of the National Institute of Public Health

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Miroslava Slavíková, Lenka Vlčková, Jiří Skorkovský:
Screening nutriční úrovně školního stravování v České republice | Screening Nutritional Levels of School Meals in the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]

Drahoslava Hrubá, Halina Matějová, Iva Žaloudíková:
Jak chránit děti před expozicí pasivnímu kouření v jejich domovech? | Protection of Children from Passive Smoking in their Homes [Souhrn | Summary] [PDF text]

Andrea Krsková, Věra Spěváčková, Mája Čejchanová, Jiří Šmíd, Kateřina Wranová, Milena Černá:
Hladiny olova, kadmia a rtuti v krvi českých školních dětí sledovaných v rámci 6. RP EU (projekt PHIME) – srovnání s výsledky biomonitoringu v Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva | Levels of Lead, Cadmium and Mercury in Blood of Czech School Children Monitored within the 6th FP of EU (the PHIME Project) – Comparison with the Czech Human Biomonitoring Results [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Ariana Lajčíková, Miroslava Hornychová:
Azbest v ovzduší a legislativní zajištění ochrany zdraví | Airborne Asbestos and Associated Health Legislation [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Jaroslav Kříž, Renata Beranová:
K historii vzniku Státního zdravotního ústavu v Praze | The History of the Establishment of the National Institute of Public Health, Prague [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 25.3.2010 do 30.4.2010 | Legal Actualities during 25.3.2010–30.4.2010 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]


ZPRÁVY | NEWS

Projekty IOP řešené ve Státním zdravotním ústavu | IOP Projects at the NIPH (National Institute of Public Health

Nový profesor hygieny | New Professorate in Public Health

Odboráři o situaci v hygienické službě | Unions on the Public Health Service

Za MUDr. Janem Stránským | Jan Stránský, MD Has Passed Away

European Science Advisory Netvork for Health, EuSANH | European Science Advisory Netvork for Health, EuSANH

Britská Královská společnost veřejného zdravotnictví | The Royal Society for Public Health (RSPH)

Kardiovaskulární nemoci v Japonsku a hospodářská krize | Cardiovascular Disease in Japan and the Economic Crisis

Naděje na dožití v ČR a SR | Life Expectancy in the Czech Republic and Slovak Republic

Ochrana ovzduší číslo 5-6/2009 | "Ambient Air Protection" No. 5-6/2009

Americká asociace veřejného zdravotnictví | The American Public Health Association


OBSAH | CONTENTS 2/2010

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Jaroslav Kříž:
Kam jsme došli | What Have we Come to?

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

František Kožíšek, Hana Jeligová, Vladimíra Němcová:
Hodnocení zdravotních rizik niklu v pitné vodě | Health Risk Assesment of Nickel in Drinking Water [Souhrn | Summary] [PDF text]

Radim Mudra, Marie Fiedorová, Danuše Hanslíková, Jaroslav Šimek, Radomír Polcar:
Problematika hydromasážních van v rehabilitačních provozech | The Problems of Hydromassage Bath Tubs in Rehabilitation Operations [Souhrn | Summary] [PDF text]

Ján Kováč, Daniel Kováč:
Riziko vzniku karcinogénneho para-chlóranilínu v rámci endodontickej terapie devitálnych zubov | The Risk of Generation of Carcinogenic Para-chloroaniline within Endodontic Therapy of Devitalised Teeth [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Drahoslava Hrubá, Jindřich Fiala, Kateřina Nebeská, Vladimír Soška:
Ženy obtížněji zanechávají kouření: je to vlivem pohlavních hormonů? | Women Have Greater Difficulties in Stopping Smoking: Are Sex Hormones Implicated? [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Bohumil Turek, Petr Šíma, Jan Ševčík:
Střevní mikroflóra včera a dnes | Intestinal Microflora: Past and Present [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.11.2009 do 25.1.2010 | Legal Actualities during 1.11.2009–18.3.2010 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]


DISKUSE | DISCUSSION

Bohumil Havel:
Ke zprávě Dopravní hluk a kardiovaskulární systém | Concerning the Report on Traffic Noise and Cardiovascular System [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Škodlivý hluk v Evropě | Harmful Noise Load in Europe

Carreira da India - horror hygienicus | Commercial Voyages to and from India - a Hygienic Horror in the 16th and 17th Centuries

Nutriční a zdravotní prohlášení na irském trhu | Nutrition and Health Declarations on the Irish Market

COPHES: Evropská síť pro biomonitoring člověka | COPHES: European Human Biomonitoring Network

Zastavení restrukturalizace zdravotních ústavů | Cessation of Health Institute Reorganization

Zápis z jednání redakční rady časopisu Hygiena dne 3.3.2010 ve Státním zdravotním ústavu | Minutes of the Editorial Board of Hygiene Journal, 3.3.2010 at the NIPH

Hygiena má nové webové stránky | Hygiene Has a New Website

Zpráva o vydávání časopisu Hygiena v roce 2009 | Hygiene Journal: 2009 Report

Nosokomiální nákazy jako ukazatel hygienické úrovně | Nosocomial Infections as an Indicator of Hygiene Quality

60 let WHO v Evropě | WHO: Sixty Years in Europe

Směrnice WHO pro noční hluk | The WHO Directive on Night-time Noise

Výživové zvyklosti Evropanů | European Nutritional Habits

EU směřuje k omezení zdravotních rizik hluku z osobních přehrávačů | The EU Intends to Limit Noise-Associated Health Damage from Portable Music Devices

Solária a UV záření v EU a u nás | Sunbeds and UV Radiation in the EU and Czech Republic


OBSAH | CONTENTS 1/2010

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Ľudmila Ševčíková:
Chuť prevencie | The Taste of Prevention

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Hana Střítecká, Pavol Hlúbik:
Výživové zvyklosti dětí základních škol v Královéhradeckém kraji | Dietary Habits of Primary School Children in the Hradec Králové Region [Souhrn | Summary] [PDF text]

Tímea Ostrihoňová, Jana Bérešová:
Výskyt metabolického syndrómu a jeho rizikových faktorov u vybranej skupiny rómskeho obyvateľstva | Occurrence of Metabolic Syndrome and its Risk Factors amongst a Selected Group of Roma Inhabitants [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vladimír Pavlík:
Afghánistán, životní a hygienický standard | Afghanistan: Public Health Standards [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Jana Vlčková:
Obezita a možnosti její léčby – II. Diagnostika a léčba obezity | Obesity and its Treatment – II. Diagnostics and Treatment of Obesity [Souhrn | Summary] [PDF text]

Daniela Stackeová:
Zdravotní benefity pohybové aktivnosti | Health Benefits of Physical Activity [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období 20.7.2009–31.10.2009 | Legal Actualities during 20.7.2009–31.10.2009 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]


DISKUSE | DISCUSSION

Ke zprávě o vyšetřování vody ze studní | Concerning the Report on Investigations of Water from Wells


ZPRÁVY | NEWS

Dopravní hluk a kardiovaskulární systém | Traffic Noise and Cardiovascular System

Státní zdravotní ústav má novou ředitelku | The National Institute of Public Health has a New Director

Zdravý životní styl je nejlepší způsob prevence nemocí | A Healthy Lifestyle is the Best Way of Preventing Disease

Výročí předčasné smrti Emanuela Purkyně | Anniversary of Untimely Death of Emanuel Purkyně

Kuřáctví u dětí v USA klesá | Smoking in Children is on the Decline in the USA

Zdravotnictví ČR ve statistických datech OECD | Health Care in the Czech Republic in OECD Statistics Data

Zdravotní nezávadnost mléka prodávaného prostřednictvím automatů | The Safety to Health of Milk Distributed in Vending Machines

Američané připravují pokračování národního programu zdraví | Preparation of an Extension of the National Health Pragramme in the USA

Zpráva o zdraví v Evropě | European Health Report

Politika zaměřená na řešení nepřenosných nemocí | The Policy Addressing the Problems of Non-contageous Diseases

Zasedání Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu | Meeting of the Interdepartmental Commission for Resolving the Iodine Deficite

Prodej sladkostí ve školách USA | Sweets Vending in Schools in the USA

Vliv piercingu na orální zdraví | Infl uence of Piercing on Oral Health


OBSAH | CONTENTS 4/2009

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Pavol Hlúbik:
Prevence a současnost | Prevention at Present

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Drahoslava Hrubá, Lubomír Kukla, Mojmír Tyrlík, Halina Matějová:
"Hygienická hypotéza" a výskyt alergií u tříletých dětí. Výsledky studie ELSPAC | "The Hygiene Hypothesis" and Allergic Diseases among Children Aged 3 Years ELSPAC Study Results [Souhrn | Summary] [PDF text]

Hana Střítecká, Pavol Hlúbik:
Program rozšířené prevence Armády České Republiky | Czech Armed Forces Programme of Extensive Primary Care [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Jana Vlčková:
Obezita a možnosti její léčby – I. Etiologie obezity | Obesity and its Treatment – I. Etiology of Obesity [Souhrn | Summary] [PDF text]

Tereza Kopřivová Herotová, Jiří Beneš:
E-Bug: Evropský vzdělávací program pro žáky prvního a druhého stupně základních škol zaměřený na prevenci antibiotické rezistence a zlepšení hygienických návyků | E-Bug: The European Antibiotic and Hygiene Teaching Resource for Junior and Senior School Children [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vladimír Bencko, František Kožíšek:
100. výročí pravidelné dezinfekce pitné vody a její další vývoj | 100th Anniversary of Permanent Drinking Water Disinfection and its Current Development [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Jaroslav Kříž:
Zapomenutá historie zdravotní policie | The Health Police: a Forgotten History [Souhrn | Summary] [PDF text]

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 23.5.2009 do 31.7.2009 | Legal Actualities during 23.5.2009-31.7.2009 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]


ZPRÁVY | NEWS

Téměř osmdesátník – doktor věd Stanislav Hrubý | Nearly an Octagenerian – Stanislav Hrubý, Doctor of Science

Nizozemský RIVM stoletý | The 100th Year of the Netherlands' RIVM

Za MUDr. Janem Kozákem | Farewell to MUDr. Jan Kozák

Americké restaurace a zdravotní dozor | American Restaurants and Public Health Inspection

VI. Martinské dni hygieny – verejné zdravotníctvo | The 6th Martin Meeting on Hygiene – Public Health

Dvě ohlédnutí za listopadem 1989 | Two Retrospectives Relating to November 1989

První směrnice WHO k problematice vnitřního ovzduší | The First WHO Directive on Problems of Indoor Ambient Air

Zpráva ze schůze výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ze dne 14. října 2009 | Minutes of the Meeting of the Committee of the Association of Public Health and Community Medicine of the Czech Medical Association JEP, October 14, 2009

Závěry konference "Výživa a zdraví 2009" | Conclusions from the Conference "Nutrition and Health 2009"

Zákon o ochraně veřejného zdraví | The Public Health Protection Act

NIH k vyšetřování vody ze studní v USA | The NIH on Investigations of Well Water in Studies Performed in the USA

Novotvary v České republice | Neoplasia in the Czech Republic

Změna ve vedení Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze | A New Head of the Institute of Hygiene and Epidemiology at the Charles University First Faculty of Medicine and the University Hospital of General Medicine in Prague

Podpora zdraví má kořeny v antické filozofii | Health Promotion has its Roots in Ancient Philosophy


RECENZE | REVIEWS

Kouření a Simpsonovi | Smoking and the Simpsons


OBSAH | CONTENTS 3/2009

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Vladimír Valenta

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Jana Kučerová, Vladimír Valenta, Petr Salač, Věra Tučková, Ivana Suková:
Monitorování kouření, drog a alkoholu u dětí a studentů základních a středních škol | Survey of Elementary and Secondary School Pupils' and Students' Smoking, Drug Abuse and Alcoholism [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vladimír Valenta:
Výuka hygieny a epidemiologie na krajské hygienické stanici | Public Health and Epidemiology Education by Regional Public Health Authorities [Souhrn | Summary] [PDF text]

Drahoslava Hrubá:
Kouření a bakteriální infekce | Smoking and Bacterial Infections [Souhrn | Summary] [PDF text]

Věra Vlastníková, Libor Kubrycht, Dana Fialová:
Doplňky sportovní výživy ve stravě sportující mládeže | Sports Supplements in the Diet of Junior Athletes [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Vladimír Valenta:
Zpráva o ochraně veřejného zdraví v průběhu mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci | Report on Public Health Protection during the Nordic World Ski Championship in Liberec [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jaromíra Kůsová:
Cytogenetické metody a ochrana zdraví – zkušenosti laboratorního pracovníka | Cytogenetic Methods and Occupational Health Protection – a Laboratory Worker's Experience [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 6.3.2009 do 22.5.2009 | Legal Actualities during 6.3.2009-22.5.2009 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]


DISKUSE | DISCUSSION

Vladimír Bencko:
Re: Kdo za vědu hoří | Re: Burning for Science [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jaroslav Kříž:
Uplatní se i v ČR ekonomický přístup k prevenci? | Shall the Economic Approach be Applied to Prevention in the Czech Republic? [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Nový Národní zdravotní ústav ve Finsku | A New National Institute of Public Health in Finland

100 let od narození prof. MUDr. Karla Rašky | 100th Anniversary of Birth of Prof. Karel Raška, M.D.

Rušení dětí hlukem z letiště a pouliční dopravy | The Annoying of Children by Noise from the Airport and Road Traffic

Spotřeba pitné vody v Kanadě | Consumption of Drinking Water in Canada

Životní styl, rizikové faktory a léky u koronárních pacientů | Lifestyle, Risk Factors and Remedies in Coronary Disease

Nemoci a smrti strůjcové | The Fabricators of Diseases and Death

Ceny za zásluhy o veřejné zdraví v Anglii | Awards for Merit in Public Health in England

Na šedesátinách u prof. Rašky | At the 60th Birthday of Prof. Raška

WHO o snižování škodlivého užívání alkoholu | WHO on the Lowering of Alcohol Abuse

Central European Journal of Public Health No. 2, Vol. 17, June 2009


OBSAH | CONTENTS 2/2009

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Jaroslav Kříž:
Svět plný hygieniků | On Health Officers around the World

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Vladimír Bencko, Jiří Rameš, Lenka Juříčková:
Expozice polyhalogenovaným uhlovodíkům a míra incidence vybraných malignit | Exposure to Polyhalogenated Hydrocarbons and Incidence of Selected Malignancies [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jindra Šmejkalová, Radovan Slezák, Lenka Hodačová, Eva Čermáková, Vimal Jacob, Zdeněk Fiala:
Vliv kouření cigaret na stav chrupu a parodontu | The Influence of Smoking on Dental and Periodontal Status [Souhrn | Summary] [PDF text]

Alena Halamíčková, Hana Stavělová, Ladislav Malota, Vladimír Kopřiva:
Dietní dávka selenu u seniorů s onkologickým a diabetickým onemocněním | Dietary Dose of Selenium in Seniors with Oncological and Diabetic Diseases [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Ariana Lajčíková, Luděk Pekárek:
UV záření a jeho vliv na zdraví | Ultraviolet Radiation and its Health Impact [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Eva Nekvindová:
Právní aktuality za období od 1.1.2009 do 5.3.2009 | Legal Actualities during 1.1.2009-5.3.2009 [Souhrn | Summary] [PDF text] [HTML text]

Jana Kučerová:
Nástroj orgánu ochrany veřejného zdraví pro posuzování kvality hodnocení zdravotních rizik | A Tool of the Public Health Protection Body for the Quality Evaluation of Health Risk Assessment (HRA) [Souhrn | Summary] [PDF text]


DISKUSE | DISCUSSION

František Kožíšek:
Kdo za vědu hoří | Burning for Science [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Jubilea slovenských hygieniků | Anniversaries of Slovak Hygienists

Z jednání komise pro řešení jódového deficitu | From the Proceedings of the Commission for Resolvingthe Iodine Deficit

Znepokojivé trendy výskytu HIV/AIDS | HIV/AIDS: Disturbing Trends

Zdravotní rizika ozonu | Ozone Health Risks

Slavnostní večer k 140. výročí úmrtí J. E. Purkyně | J. E. Purkyne 140th Anniversary Jubilee Gala

Výroční jednání redakční rady časopisu Hygiena | Annual Meeting of the Hygiene Journal Editorial Board

BMI a mortalita | BMI and Mortality

Zdravotní problémy a nerovnosti | Health Complaints and Inequalities

Radiologické nebezpečí při kouření vodní dýmky: hodnocení aktivity koncentrací a dávky | Radiological Hazard of Narghile Smoking: Activity Concentrations and Dose Assessment

Zpráva o zdraví ve světě v roce 2008 | Global Health Report 2008

Boj proti rakovině | The Battle with Cancer

Cena Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP za rok 2008 | The CLS JEP Society for Public Health & Community Medicine Award 2008

In memoriam RNDr. Jiřího Chalupy, DrSc. | In Memory of RNDr. Jiří Chalupa, DrSc.


OBSAH | CONTENTS 1/2009

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Hana Provazníková:
Rok kreativity | Creativity Year

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Helena Kollárová, Lucie Máchová, Gabriela Janoutová, Dagmar Horáková, Vladimír Janout:
Nádorová onemocnění a obezita | Tumours and Obesity [Souhrn | Summary] [PDF text]

Helena Kollárová, Gabriela Janoutová, Dagmar Horáková, Vladimír Janout:
Hereditární predispozice u karcinomu ledvin | Hereditary Predispositions of Kidney Carcinoma [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jindra Šmejkalová, Lenka Hodačová, Radovan Slezák, Eva Čermáková, Vimal Jacob, Sajith Vellappally:
Odlišný přístup kuřáků a nekuřáků k orálnímu zdraví | Different Attitudes of Smokers and Non-Smokers to Oral Health [Souhrn | Summary] [PDF text]

Věra Faierajzlová:
Alergická onemocnění v kontextu programu "ZDRAVÍ 21" | Allergic Diseases in Context of the Programme "Health for All in the 21st Century" [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Drahoslava Hrubá:
Endokrinní disruptory | Endocrine Disruptors [Souhrn | Summary] [PDF text]

Drahoslava Hrubá:
Kouření a sebevraždy | Smoking and Suicide [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Stanislav Hrubý:
Význam výživy v podpoře zdraví | The Significance of Nutrition in Health Promotion [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jaroslav Kříž:
Poznámka k absenci výživové politiky v České republice | Noting the Absence of Nutrition Policy in the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Vliv hlučnosti na stěhování | Moving House and Noise Pollution

Zdraví dětí a životní prostředí v Německu | Child Health and Environment in Germany

Hluk v parcích Curitiby | Noise in the Parks of Curitiba

Hodnocení ceny a zlepšení zdraví ze snížení emisí autobusů | Cost Appraisal of and Health Improvement by Decreasing Bus Exhaust Emissions

Central European Journal of Public Health No. 3, Vol. 16, September 2008

Konference "Liškutínovy dny" | "Liškutín Days" Conference

Pohybové aktivity Američanů | Physical Movement in the US Population

Žaluji na českou kuchyni | I Indict the Czech Cuisine

Hygiena je starší než lidská kultura | Hygiene Pre-dates Human Culture

K jubileu MUDr. Jana Stránského | Dr Jan Stránský - Anniversary

"Občan a zdraví" v Liberci | Citizens and Health


RECENZE | REVIEWS

Biologické zbrane | Biological Weapons


OBSAH | CONTENTS 4/2008

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Vladimír Valenta:
Úvodník | Editorial [PDF text]

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Stanislav Janoušek, Zuzana Zvadová, Zdeňka Trestrová, Zdeněk Roth:
Význam dopravní edukace a její efektivita u žáků na I. stupni ZŠ – intervenční studie v 10 okresech Středočeského kraje | Traffic Education and its Efficacy in Elementary School Pupils – Intervention Study in 10 Districts of the Central Bohemia Region [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jiří Rameš, Zdeněk Valenta, Vladimír Bencko:
Rizikové faktory prostředí a životního stylu u karcinomu prsu žen – dotazníkové šetření | Risk Faktors of Environment and Life Style in Women Breast Carcinoma – Questionnaire Inquiry [Souhrn | Summary] [PDF text]

Drahoslava Hrubá, Iva Žaloudíková:
Úloha rodiny pro vývoj vybraných postojů ke kouření a kuřácké chování dětí | The Role of the Family in the Development of Some of the Children's Attitudes towards Smoking and their Smoking Habits [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Drahoslava Hrubá:
Mnohočetná chemická přecitlivělost | Multiple Chemical Sensitivities [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Otakar Klein, Vladimír Bencko:
Max Josef von Pettenkofer (1818-1901) – "velekněz" hygieny | Max Josef von Pettenkofer (1818-1901) - the "High Priest" of Hygiene [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jana Fialová:
Nutrition Friendly Schools Initiative: nový program Světové zdravotnické organizace | Nutrition Friendly Schools Initiative: a New Programme of the World Health Organization [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vladimír Janout:
Jak publikovat epidemiologické observační studie | How to Publish Epidemiological Observational Studies [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Zpráva ze schůze výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP ze dne 16.9.2008 v Teplicích | Minutes of the Meeting of the Committee of the Association of Public Health and Community Medicine of the Czech Medical Association JEP in Teplice, September 16, 2008

EU projekt Hippocrates: Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví | The EU Project Hippocrates: Educating Healthcare Educators

Časopis Československá hygiena v roce 1968 | The Journal Československá hygiena in 1968

Central European Journal of Public Health No.2, Vol.16, 2008 | Central European Journal of Public Health No.2, Vol.16, 2008

K životnímu jubileu MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D. | Marking the Anniversary of Vladimír Valenta, M.D., Ph.D.

Závěry konference "Výživa a zdraví 2008" | Conclusions of the Conference "Nutrition and Health 2008"

K jubileu prof. MUDr. Drahoslavy Hrubé, CSc. | Marking the Anniversary of Prof. Drahoslava Hrubá, M.D., Ph.D.

Doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc. – hanopis na Hanu | Assoc. Prof. Hana Provazníková, M.D., Ph.D. – Hana's Story

Epigenomika na programu amerických ústavů | Epigenomics on the Agenda of American Institutes


OBSAH | CONTENTS 3/2008

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

František Kožíšek:
Úvodník monotematického čísla o vodě | Editorial to the monothematic issue about water [PDF text]

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Gunther F. Craun, Timothy J. Wade:
Epidemie spojené s rekreačními vodami v USA, 1995–2004 | Outbreaks Associated with Recreational Water in the United States, 1995–2004 [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Hana Jeligová, Jaroslav Šašek, František Kožíšek, Markéta Chlupáčová:
Zdravotní a hygienická rizika z bazénových vod a prostředí bazénů | Health and Hygiene Risks in Swimming Pools and their Surroundings [Souhrn | Summary] [PDF text]

Catherine Voisin, Antonia Sardella, Alfred Bernard:
Riziko alergických onemocnění spojené s návštěvou bazénů s chlorovanou vodou | Risks of Allergic Diseases Associated with Chlorinated Pool Attendance [Souhrn | Summary] [PDF text]

Petr Pumann, Markéta Chlupáčová, František Kožíšek:
Zdravotní a hygienická rizika z přírodních koupacích vod | Health and Hygiene Risks Caused by Natural Bathing Water [Souhrn | Summary] [PDF text]

František Kožíšek, Petr Pumann, Eva Javoříková, Pavla Procházková:
Nemoci a epidemie spojené s koupáním v České republice | Diseases and Epidemics Associated with Recreational Bathing in the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jiří Kolář, Jana Ratajová, František Kožíšek:
Vody ke koupání a jejich legislativa | Recreational Waters and their Legislation [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jan Kaufman:
Koupání a riziko úrazů a tonutí | Recreational Bathing and the Risk of Accidents and Drowning [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Časopis Bazén & sauna | Swimming Pool & Sauna Journal

Central European Journal of Public Health, Supplementum, Vol. 16, duben 2008 | Central European Journal of Public Health, Supplementum, Vol. 16, April 2008

Asociace bazénů a saun České republiky – ABAS ČR | Swimming Pool and Sauna Association, Czech Republic – SPSA, CR

Časopis Zdravotnictví v ČR, 1/2008 | Journal of Health in the Czech Republic, No. 1, 2008

Central European Journal of Public Health, Vol. 16, No. 1, 2008 | Central European Journal of Public Health, Vol. 16, No. 1, 2008

Volně dostupné publikace Světové zdravotnické organizace o vodě | WHO Publications on Water Available to the Public

60 let od založení Světové zdravotnické organizace | Sixty Years since the Founding of the World Health Organization

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice | List of Peer-reviewed Non-ISI Journals published in the Czech Republic

Genetické faktory ovlivňující hladiny lipidů | Genetic factors affecting lipid levels

Malnutrice ve stáří | Malnutrition in old age


OBSAH | CONTENTS 2/2008

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Jaroslav Kříž:
Státní zdravotní ústav se bude transformovat | The National Institute of Public Health is udergoing transformation [PDF text]

PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Kristýna Žejglicová, Marek Malý, Jana Kratěnová:
Respondence a non-respondence v šetření zdravotního stavu české populace (výsledky studie HELEN) | Response and Non-response in the Czech Population Health Survey (Results of the HELEN Study) [Souhrn | Summary] [PDF text]

Ladislav Csémy, Hana Sovinová, Jarmila Rážová, Hana Provazníková:
Trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v České republice v období 1994 až 2006 a vybrané souvislosti kouření mezi adolescenty | Trends in Cigarette Smoking in Czech Children and Adolescents from 1994 through 2006 and Selected Smoking Associations among Adolescents [Souhrn | Summary] [PDF text]

Katarína Trnková, Lucia Maďarová, Cyril Klement:
Je neglerióza verejno-zdravotníckym problémom? | Primary Amoebic Meningoencephalitis (Naegleriasis) – Problemme of Public Health? [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Vladimír Bencko:
Zamyšlení při 110. jubileu založení Hygienického ústavu na České lékařské fakultě Karlo-Ferdinandovy university v Praze ve školním roce 1897/1898 | Reflections on the 110th Anniversary of the Founding of the Institute of the Hygiene at Faculty of Medicine, Charles-Ferdinand University in Prague, 1897/1898 [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Investice do zdraví | Investing in Health

Zhodnocení časopisu Hygiena – ročník 52/2007 | Assessment of the Hygiena Journal – Vol. 57/2007 (In Czech)

Životní jubileum doc. MUDr. Lumíra Komárka, CSc. | Dear Friend, Dear Lumír

Medailon k životnímu jubileu prof. MUDr. Vladimíra Bencka, DrSc. | Anniversary Medallion for Prof. MUDr. Vladimir Bencko, DrSc

Jubilanti Slovenskej spoločnosti hygienikov SLS | Anniversaries at the Slovak Society of Hygienists of the Slovak Medical Association

Edice zdravotní výchovy SZÚ v roce 2007 | NIPH Health Education Issue 2007

Slezské dny preventivní medicíny | Silesian Meeting on Preventive Medicine

Jednání redakční rady časopisu Hygiena | From the Agenda of the Editorial Board of the Hygiena Journal

Hodnotenie časopisu Hygiena – ročníka 52/2007 | Assessment of the Hygiena Journal – Vol. 57/2007 (In Slovak)

Časopis Zdravotnictví v České republice | Journal of Health in the Czech Republic

Výzva pro Evropu | A Challenge for Europe

Fond pro podporu výzkumu | Research Support Fund

Rozloučení s prof. MUDr. Vladimírem Wagnerem, CSc. | Our Farewell to Prof. Vladimír Wagner, M.D., Ph.D

Stretnutie hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4 | Meeting of the Chief Public Health Officers and Public Health Professionals of the V4 Countries


OBSAH | CONTENTS 1/2008

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Jaroslav Kříž:
Reminiscence | Reminiscences [PDF text]

Ivan Rovný:
Hlavní hygienik Slovenské republiky o zásadních věcech úseků, které řídí | The Chief Public Health Officer of the Slovak Republic about the Major Concerns of the Sector Headed by Him [PDF text]


PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Luděk Čížek, Lucie Máchová, Gabriela Janoutová, Jiřina Koutná, Helena Kollárová, Dagmar Horáková, Jiří Lorenc, Vladimír Janout:
Využití databáze preventivních prohlídek k epidemiologickým studiím | The Use of Preventive Check-ups Database for Epidemiological Studies [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jindřich Fiala:
Jednoduchý nutriční software pro rychlé hodnocení a výsledky jeho distribuce zájemcům | Simple Nutrition Software for Quick Assessment and the Results of its Distribution to Members of the Public [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Jaroslav Kříž:
Podpora zdraví – vývoj a perspektivy | Health Promotion – Development and Perspectives [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Jana Langmajerová, Marta Bursová:
Program kompenzace a prevence důsledků nadměrné statické zátěže dětí ve škole | Programme of Compensation and Prevention of Static Overload of Children at School [Souhrn | Summary] [PDF text]

Ivan Rovný:
Prehľad právnych predpisov, vykonávacích predpisov, aproximačných nariadení, nariadení vlády SR, vyhlášok MZ SR prijatých od júla 2006 | Survey of Legal Enactments, Operational and Approximating Procedures, Governmental Orders of the Slovak Republic and Ordinances of the Ministry of Health, Slovak Republic, as Ordained since July 2006 [Souhrn | Summary] [PDF text]

Drahoslava Hrubá:
4. Evropská konference Kouření nebo zdraví (ECTOH) | 4th European Conference: Smoking or Health (ECTOH) [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Zpráva o zdraví světa v roce 2007 | Global-Health Bulletin 2007

Zpráva o kuřáctví dětí v ČR | Report on the Smoking Habit in Children in the Czech Republic

Evropská komise s UEFA podpoří tělesnou aktivitu lidí | European Commission and UEFA to Support Physical Activity

Dopad faktorů prostředí na zdraví | Environmental Effects on Health

Konference Mezinárodní společnosti pro environmentální epidemiologii (ISEE) | Conference of the International Society of Environmental Epidemiology (ISEE)

Před 80 lety zemřel prof. MUDr. Pavel Kučera | 80th Anniversary of the Death of Professor Pavel Kučera, M.D.

Vzpomínka na kolegu | In Memory of a Colleague

Veřejné zdravotnictví a genomika – informace o projektu | Public Health Care and Genomics – Information on the Project

DETERMINE – Evropské konsorcium pro sociálně-ekonomické determinanty zdraví | DETERMINE – An European Consortium on Socio-economic Determinants of Health

Zpráva ze schůze výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP ze dne 27.11.2007, Hradec Králové | Minutes of the Meeting of the Committee of the Association of Public Health and Community Medicine of the Czech Medical Association JEP of November 27, 2007, Hradec Králové

Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP | Assembly of Representatives of the Organizational Constituents of the JEP Czech Medical Association

Central European Journal of Public Health, No. 4, Vol. 15, 2007 | Central European Journal of Public Health, No. 4, Vol. 15, 2007

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo nové ceny | The Ministry of Health Established New Awards

Infarkt myokardu se posunuje do vyššího věku | Myocardial Infarction is Moving to Advanced Age

Cvičení prodlužuje život | Exercise More to Live Longer

Vitamin C může bránit adaptaci na cvičení | Vitamin C May Hamper Adaptation to Exercise

Program veřejného zdravotnictví Evropské komise | The EC Public Health Programme


OBSAH
CONTENTS
Supplementum 2008

 

Obálka s popisem | Cover with comment

Veškeré příspěvky publikované v supplementu byly navrženy k publikaci a recenzovány výběrovou komisí Ministerstva zdravotnictví k dotačnímu programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví. Supplementum časopisu bylo vydáno z finančních prostředků dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2008.

All articles published in the supplement were accepted and peer reviewed by the commission of the Ministry of Health for the National Strategy for Health Protection and Promotion. The Supplement of the Journal was funded by the Ministry of Health within the National Strategy for Health Protection And Promotion - Health Promotion Projects 2008.


ÚVODNÍ SLOVO
EDITORIAL

Michael Vít

PODPORA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ: TEORIE A PRAXE
PUBLIC HEALTH PROMOTION: THEORY AND PRACTICE

Jan Holčík:
Podpora zdraví a její teoretická východiska
Health Promotion and its Theoretical Background [Souhrn/Summary] [PDF text]

Jarmila Rážová:
Implementace programu ZDRAVÍ 21
Implementation of the HEALTH 21 Programme [Souhrn/Summary] [PDF text]

Lenka Kostelecká:
Podpora zdraví v kontextu Evropské unie
Health Promotion in the Context of the European Union [Souhrn/Summary] [PDF text]


ZDRAVÍ NAPŘÍČ VŠEMI POLITIKAMI
HEALTH ACROSS ALL POLICIES

A. Aktivity v oblasti prevence úrazů
Activities in the Area of Accident Prevention

Jaroslav Martinek:
Cyklistika a naše zdraví
Biking and our Health [Souhrn/Summary] [PDF text]

Iva Truellová:
Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017
The National Action Plan of Child Accident Prevention for the Years 2007–2017 [Souhrn/Summary] [PDF text]

Alena Francová:
Prevence úrazů a poskytování první pomoci nejen za mimořádných situací
Prevention of Accidents and Providing First Aid not Only in Emergency or Extraordinary Situation [Souhrn/Summary] [PDF text]


B. Primární prevence sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže
Primary Prevention of Pathological Social Behavior in Children and Adolescents

Alena Neumanová, Pavla Vokřínková, Zdeňka Židková:
Jak se (ne)stát závislákem
How (not) to Become an Addict [Souhrn/Summary] [PDF text]

Iva Žaloudíková, Drahoslava Hrubá:
Normální je nekouřit
Non-Smoking is a Norm [Souhrn/Summary] [PDF text]

Ludmila Skálová, Lumír Komárek:
Týká se mě násilí? — interaktivní webové stránky v prevenci sociálně-patologického chování určené dětem staršího školního věku
Does Violence Concern Me? — Interactive Web Sites in the Prevention of Socially Pathological Behaviour Intended for Older School Children [Souhrn/Summary] [PDF text]


C. Zdravé stárnutí
Healthy Ageing

Petr Wija:
Politika přípravy na stárnutí v České republice
Ageing Policy in the Czech Republic [Souhrn/Summary] [PDF text]

Barbora Kolářová:
Projekty zdravého stárnutí 2003–2007 — dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR
Projects of Ageing in Health 2003–2007 — Grant Support Programme of the Czech Ministry of Health [Souhrn/Summary] [PDF text]

Věra Kernová, Lumír Komárek, Ludmila Skálová:
Lékárna na talíři
Pharmacy on the Plate [Souhrn/Summary] [PDF text]


CELOREPUBLIKOVÉ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ 2006-2007
COUNTRYWIDE HEALTH PROMOTION PROJECTS 2006–2007

Šárka Štejnarová:
Potravinářská komora ČR, partner v projektech 6. Rámcového programu EU
The Federation of the Food and Drink Industries (FFDI) CR, a Partner in Projects of the 6th EU Framework Programme [Souhrn/Summary] [PDF text]

Hana Sovinová, Magdaléna Ježková:
Přestaň a vyhraj 2006
Quit and Win 2006 [Souhrn/Summary] [PDF text]


POSTEROVÁ SEKCE
POSTER SECTION

Jana Dřevová, Alena Vosečková, Pavol Hlúbik:
Putování za zdravým jídlem
Wandering towards Healthy Eating [Souhrn/Summary] [PDF text]

Hana Janatová, Darja Štundlová, Miroslava Skývová, Eva Uličná:
Komplexní intervence v těhotenství
Comprehensive Intervention in Pregnancy [Souhrn/Summary] [PDF text]

Hana Hrstková, Zuzana Brázdová, Milan Bajer:
Vláknina ve výživě dětí
Fiber in Nutrition of Children [Souhrn/Summary] [PDF text]


OBSAH | CONTENTS 4/2007

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Ľudmila Ševčíková:
Vážení čitatelia | Dear readers [PDF text]


PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Veronika Zachovalová:
Jsou protikuřácké programy na základních školách efektivní? | Are the Antismoking Programmes on the Primary Schools Effective? [Souhrn | Summary] [PDF text]

Drahoslava Hrubá, Iva Žaloudíková:
Kuřáctví a názory rodičů školních dětí | Smoking and the Opinions of Parents of School Age Children [Souhrn | Summary] [PDF text]

Daniela Habrová, Drahoslava Hrubá:
Ekonomika kuřáctví v České republice | Economics of the Smoking Habit in the Czech Republic [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Jaroslav Kříž:
Může být stárnutí obyvatelstva doprovázeno poklesem morbidity? | Can Population Ageing Be Associated with Decreased Morbidity? [Souhrn | Summary] [PDF text]

Lucia Maďarová:
Využitie molekulárno-biologických metód v mikrobiologických laboratóriách verejného zdravotníctva II. Laboratórna diagnostika vybraných druhov agens – Bordetella pertussis, Bacillus anthracis, Toxoplasma gondii | Using Molecular Biology Based Methods in Public Health Microbiology Laboratories II. Laboratory Diagnostics of Some Agents – Bordetella pertussis, Bacillus anthracis, Toxoplasma gondii [Souhrn | Summary] [PDF text]

Hana Šlachtová, Petra Fejtková, Anna Šplíchalová, Pavla Polaufová, Hana Tomášková:
Socioekonomická deprivace – teoretické přístupy a měření socioekonomické deprivace užitím indexů | Socio-economic Deprivation – Theoretical Approaches and the Measuring of Socio-economic Deprivation through Indices [Souhrn | Summary] [PDF text]

Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Petra Fejtková:
Přehledová literární studie konstrukce deprivačních indexů | Deprivation Indices: A Literary Survey [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže | 3rd Conference School and Health 21 and 35th Conference on Health Promotion in Children and Adoloscents

Otázky zdraví za portugalského prezidentství EU | Problems of Health Under Portuguese Presidency of the EU

Central European Journal of Public Health, No. 2, Vol. 15, 2007 | Central European Journal of Public Health, No. 2, Vol. 15, 2007

55. výročí vzniku hygienické služby | 55th Anniversary of the Public Health Service

Zdravé stárnutí | Ageing in Health

Evropský výzkumný prostor – nové perspektivy | European Research Area – New Perspectives

Central European Journal of Public Health, No. 3, Vol. 15, 2007 | Central European Journal of Public Health, No. 3, Vol. 15, 2007

Gustav Kabrhel: Ke 150. výročí narození zakladatele české vědecké hygieny | Gustav Kabrhel: To the 150th anniversary of the birth of the founder of Czech scientific hygiene

Před 220 lety se narodil Jan Evangelista Purkyně | Jan Evangelista Purkyně Was Born 220 Years Ago

Jubileum, které zasluhuje pozornost | A Jubilee Worthy of Attention


OBSAH | CONTENTS 3/2007

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Pavol Hlúbik:
Prevence a současnost - Liškutínovy dny | Prevention and the Present Time - Liškutin Days [PDF text]


PŘEDNESENÉ PRÁCE | PRESENTED PAPERS

Andrea Batáriová, Milena Černá, Jiří Šmíd, Věra Spěváčková, Mája Čejchanová, Dana Očadlíková, Hana Bavorová, Bohuslav Beneš:
Biologický monitoring v ČR - expozice populace xenobiotikům z prostředí v roce 2005 | Biological Monitoring in the Czech Republic – Exposure of the General Population to Environmental Xenobiotics in 2005 [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vladimír Bencko, Milan Tuček, Jitka Petanová, Ladislav Novotný:
Vliv dopravních emisí na zdraví | Health Impact of Traffic Emissions [Souhrn | Summary] [PDF text]

Dana Fialová, Jana Doležalová:
Výchova ke zdraví v rámcově vzdělávacích programech | Health Education in Framework Education Programmes [Souhrn | Summary] [PDF text]

Pavol Hlúbik, Hana Střítecká:
Rizika poškození zdravotního stavu u příslušníků AČR | Risks of Harmed Health in Czech Servicemen [Souhrn | Summary] [PDF text]

Tatiana Kimáková, Kamila Bernasovská:
Ku konzumácii rýb | On Fish Consumption [Souhrn | Summary] [PDF text]

Věra Kubrychtová, Thomas P. Olson, Kent R. Bailey, Prabin Thapa, Thomas G. Allison, Bruce D. Johnson:
Prognostický význam poklesu srdeční frekvence po zátěži u pacientů s chronickým srdečním selháním | Heart Rate Recovery and Its Prognostic Value in Heart Failure Patients [Souhrn | Summary] [PDF text]

Markéta Moravcová, Jiří Mareš, Josef Donát:
Metody hodnocení kvality života žen po menopauze | Methods of Assessing Health-related Quality of Life after Menopause [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vladimír Pavlík, Pavol Hlúbik, Martina Nová:
Změny úrovně rovnováhových schopností dětí specifických sportovních tříd | Changes in the Equilibrium Capabilities of Children in Specific Sports Classes [Souhrn | Summary] [PDF text]

Jiří Rameš, Vladimír Bencko, Zdeněk Valenta:
Rizikové faktory prostředí a životního stylu u kolorektálního karcinomu. Dotazníkové šetření | Environmental and Life Style Risk Factors of Colorectal Carcinoma. Questionnaire Inquiry [Souhrn | Summary] [PDF text]

Helena Rapantová:
Z histórie štátnych zdravotných ústavov | On the History of the National Institutes of Public Health [Souhrn | Summary] [PDF text]


ABSTRAKTA PŘEDNESENÝCH PRACÍ | ABSTRACTS OF PRESENTED PAPERS

Expozice polyhalogenovaným uhlovodíkům a míra incidence vybraných malignit | Exposure to Polyhalogenated Hydrocarbons and the Incidence Rate of Selected Malignancies [Souhrn | Summary] [PDF text]

Změny hladin HSP a CA u dětí po expozici PAU a UV-záření | Changes in HSP and CA Levels in Children upon Exposure to PAH and UV-Radiation [Souhrn | Summary] [PDF text]

Chlamydia trachomatis - vyšetrenia PCR metódou u žien | Chlamydia Trachomatis - Examinations with PCR Methods in Women [Souhrn | Summary] [PDF text]

Mykoplazmy a ureaplazmy - dôkaz v klinickom materiáli | Mycoplasms and Ureaplasms - Demonstration in Clinical Material [Souhrn | Summary] [PDF text]

Kuřáctví na 2. LF UK v Praze z pohledu GHPS - Global Health Professional Survey | The Smoking Habit at the Charles University 2nd Faculty of Medicine in Prague from the Point of View of GHPS - Global Health Professional Survey [Souhrn | Summary] [PDF text]

Afghánistán: Průvodce hygienicko-epidemiologickou situací v regionu | Afghanistan: A Guide to the Sanitary and Epidemiological Situation in the Region [Souhrn | Summary] [PDF text]

Pákistán: Průvodce hygienicko-epidemiologickou situací v regionu | Pakistan: A Guide to the Sanitary and Epidemiological Situation in the Region [Souhrn | Summary] [PDF text]

Rizika dermální expozice PAU | Risks of Dermal Exposure to PAH [Souhrn | Summary] [PDF text]

Životní styl a kvalita života českých dětí ve městě a na vesnici | Life Style and the Quality of Life of Czech Children in the City and in the Village [Souhrn | Summary] [PDF text]

Kvalita života související s orálním zdravím | The Quality of Life Connected with Oral Health [Souhrn | Summary] [PDF text]

Prevalence a asociace obezity a hypertenze u zaměstnanců Škoda Auto v letech 2004-2006 | The Prevalence of Obesity and its Association with Hypertension in Employees of Škoda Auto in the Years 2004–2006 [Souhrn | Summary] [PDF text]

Rovnováhové schopností dětí vybraných sportovních tříd | Balancing Capabilities of Children in Selected Sports Classes [Souhrn | Summary] [PDF text]

Základné zdravotné charakteristiky rómskej populácie | Basic Health Characteristics of the Romany-Gypsy Population [Souhrn | Summary] [PDF text]

Výuka hygieny a epidemiologie na 1. LF UK – virové hepatitidy, terénní práce studentů | The Curriculum of Hygiene and Epidemiology at the Charles University 1st Faculty of Medicine – Virus Hepatitides, Students' Field Work [Souhrn | Summary] [PDF text]

Balónková perkutánní transluminální angioplastika (PTA) - vliv na kvalitu života nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK): výsledky prospektivní analýzy | Blower Percutaneous Transluminal Angioplasty (PTA) – Influence on the Quality of Life in Patients Suffering from Lower Extremity Ischemic Disease: Results of a Prospective Analysis [Souhrn | Summary] [PDF text]

Kvalita života nemocných s akutní myeloidní leukemií (AML) léčených autologní transplantací krvetvorných buněk (TKB) | The Quality of Life in Patients Suffering from Acute Myeloid Leukemia (AML) Treated with Autologous Erythropoietic Cell Transplantation [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vliv vybraných zdravotních a psychosociálních aspektů na kvalitu života nemocných s mnohočetným myelomem (MM) a maligním lymfomem (ML) po transplantaci krvetvorných buněk (TKB) | The Influence of Selected Health and Psycho-Social Aspects on the Quality of Life in Patients Suffering from Multiple Myeloma (MM) and Malignant Lymphoma (ML) Following Erythropoietic Cell Transplantation [Souhrn | Summary] [PDF text]

Dezinfekce pokožky a očkování | Disinfection of the Skin and Vaccination [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vliv kouření na onemocnění dutiny ústní | Influence of Smoking on Oral Health [Souhrn | Summary] [PDF text]

Stanovení akroleinu ve vnitřním prostředí | Determination of Acrolein in the Indoor Environment [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vplyv rizikových faktorov životného prostredia na vznik nádorov | Influence of Environmental Risk Factors on Tumorigenesis [Souhrn | Summary] [PDF text]

Psychologie zdraví ve výuce vojenské hygieny a preventivního lékařství | Psychology of Health in the Curriculum of Military Hygiene and Preventive Medicine [Souhrn | Summary] [PDF text]


OBSAH | CONTENTS 2/2007

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Jaroslav Kříž:
Pravda a nepravda | Truth and Untruth [PDF text]


PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Bohumír Procházka, Stanislava Kottnauerová:
Podíl kuřáctví na hospitalizacích v ČR v roce 2002 a odhad nákladů nemocničního léčení | Smoking Attributable Hospital Treatment in the Czech Republic in 2002 and Estimate of Treatment Costs [Souhrn | Summary] [PDF text]

Helena Kollárová, Gabriela Janoutová, Luděk Čížek, Vladimír Janout:
Pasivní kouření a karcinom plic | Passive Smoking and Lung Cancer [Souhrn | Summary] [PDF text]

Zdeněk Nakládal, Marie Nakládalová, Helena Kollárová, Luděk Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout:
Profesionální expozice ionizujícímu záření a riziko vzniku karcinomu plic | Occupational Exposure to Ionizing Radiation and Lung Cancer Risk [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Petra Fejtková, Hana Tomášková:
Vliv socioekonomických faktorů na zdraví v epidemiologických studiích | Impact of Socioeconomic Factors on Health in Epidemiological Studies [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Vladimír Valenta, Jana Kučerová:
Zapracování hodnocení vlivů na zdraví do strategických dokumentů | Integration of Health Impact Assessment into Strategic Documents [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Zemřel profesor François Delange, M.D., Ph.D. | Professor François Delange, M.D., Ph.D. Died

Konferencia Životné podmienky a zdravie | International Conference of Health and Living Conditions

Zpráva ze schůze výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP ze dne 17.4.2007 | Minutes of the Meeting of the Committee of the Association of Public Health and Community Medicine of the Czech Medical Association JEP of 17 April 2007

Aktualizace směrnic pro kvalitu ovzduší | Actualization of Air-Quality Guidelines

Omezování tabáku v Evropě | Limiting Tobacco Use in Europe

Průvodce k hodnocení zdravotního dopadu | Health Impact Assessment Guidance

Světové zdravotnické shromáždění | World Health Assembly

Nový evropský projekt "EURRECA" je zaměřen na výživová doporučení | The New European Project "EURRECA" is Targeted at Nutritional Recommendations

Národní program zdraví - projekty podpory zdraví 2006 | National Health Programme (NHP) - Health Promotion Projects 2006

Central European Journal of Public Health, No. 1, Vol.15 | Central European Journal of Public Health, No. 1, Vol.15

Osobnost Jaroslava Kotulána | The Personality Profile of Jaroslav Kotulán

Konference "Křižovatky podpory zdraví 2007" (6.-7. září 2007, Poděbrady) | The "Health Promotion Crossroads 2007" Conference (September 6–7, 2007, Poděbrady)


OBSAH | CONTENTS 1/2007

Obálka s popisem | Cover with comment

ÚVODNÍ SLOVO | EDITORIAL

Jaroslav Volf, Pavol Hlúbik:
Vážení čtenáři | Dear readers [PDF text]

Michael Vít, Ivan Rovný:
Hlavní hygienici České a Slovenské republiky o zásadních věcech úseků, které řídí | The Chief Public Health Officers of the Czech and Slovak Republics about the Major Concerns of the Sectors Headed by them [PDF text]


PŮVODNÍ PRÁCE | ORIGINAL ARTICLES

František Bílek:
Pitný režim mladých mužů | Young Men's Drinking Habits [Souhrn | Summary] [PDF text]


PŘEHLEDOVÉ PRÁCE | REVIEW PAPERS

Jaroslav Kříž:
Analýza evropských zkušeností s politikou Zdraví pro všechny pro 21. století | Analysis of the European Experience with the Health for All Policy for the 21st Century [Souhrn | Summary] [PDF text]


KRÁTKÁ SDĚLENÍ | SHORT COMMUNICATIONS

Monika Komárková, Libuše Jůvová:
Nejasný případ poškození zdraví na zimním stadionu v Třebechovicích pod Orebem | Unclear Case of Health Damage at the Ice Stadium in Třebechovice pod Orebem [Souhrn | Summary] [PDF text]

Vladimír Kebza:
Nerovnosti ve zdraví | Inequalities in Health [Souhrn | Summary] [PDF text]


ZPRÁVY | NEWS

Veřejné zdravotnictví a Evropská unie | Public Health and the European Union

Holandský průzkum možností zapojit praktické lékaře do omezování kuřáctví | The Netherlands Survey of the Option to Include General Practitioners into a Smoking Cessation System

VIII. konference Jódový deficit a jeho prevence v České republice | VIIIth Conference on Iodine Deficiency and its Prevention in the Czech Republic

Ze schůze výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP dne 23.1.2007 | From the Meeting of the Committee of the Society for Hygiene and Communal Medicine of the JEP Czech Medical Association on 23 Jan 2007

Odborné akce Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP v roce 2007 | Events Held by the Society for Hygiene and Communal Medicine, JEP Czech Medical Association, in the Year 2007

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze nového výboru Spoločnosti hygienikov SLS, ktorá sa konala dňa 7.11.2006 | Proceedings of the Founding Meeting of the New Committee of the Society of Hygienists of the Slovak Medical Association Held 7 Nov 2006

Sjezd delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně | Congress of Delegates from the J. E. Purkyně Czech Medical Association

Pátý z mušketýrů – prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. | The Fifth of the Musketeers – Prof. Kamil Provazník, M.D., Ph.D.

Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP (jubilea) | Society for Hygiene and Communal Medicine, JEP Czech Medical Association (jubilees)

Slovenská spoločnosť hygienikov SLS (jubilea) | Slovak Society of Hygienists, Slovak Medical Association (jubilees)

Životní jubileum prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc. | Jubilee in the Life of Prof. Pavel Klener, M.D., D.S.

Jubileum Endokrinologického ústavu v Praze | Jubilee of the Institute of Endocrinology in Prague

Švédská studie o zdraví dítěte a televizi | Sweden: Television and Child Health

Od druhého pololetí 2007 bude v Anglii platit zákaz kouření | England to Ban Smoking from mid-2007

Bude v roce 2057 Evropa zdravá? | Will Europe be Healthy in 2057?

Je ovoce v nápojích pro děti, označovaných reklamou jako ovocné? | Where's the Fruit in Food and Beverages Advertised to Children?

Nový evropský zdroj informací o závislostech je nyní na internetu k dispozici pro odborníky a výzkumné pracovníky | A new European Information Source on Addictions is Now Available on the Internet for Professionals and Researchers

Novinky z WHO | New Items from the WHO


Dokumenty PDF lze prohlížet v programu Acrobat Reader od Adobe. Stáhnout si ho můžete také z českých stránek.

B7 DESIGNHOMETOP