Vstup do části s výsledky studie RESPIRAČNÍ PATOGENY

Dříve než si začnete prohlížet výsledky, přečtěte si prosím níže uvedený krátký popis a návod.

Které bakterie se sledují?
Studie respiračních patogenů sleduje antibiotickou rezistenci u bakteriálních kmenů izolovaných z krve, z dolních a horních cest dýchacích. Sběr kmenů probíhá po tři měsíce v respirační sezóně. Od roku 1996 se každoročně sleduje stav rezistence u bakterií Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes a s několikaletými přestávkami Haemophilus influenzae.

Zobrazení výsledků
Po vstupu do výsledkové části vyberte z rozbalovacích nabídek požadovaný bakteriální druh a rok. Ve výsledkových tabulkách je uveden počet vyšetřených kmenů určitého původu (materiálu), počet rezistentních kmenů vyšetřených k uvedeným antibiotikům a procenta rezistence. V některých případech jsou výsledná data rozdělena podle věkových skupin.

Web-stránky databáze RESPIRAČNÍ PATOGENY Státního zdravotního ústavu (SZÚ), kolektiv pracovníků NRL ATB
Copyright (c) 2011 SZÚ