Při připojovámí k databáze došlo ke chybě 1044:Access denied for user ''@'localhost' to database 'urazy' Úvod

Úraz nebo otrava jsou nejčastější příčinou smrti tvých vrstevníků, téměř každé čtvrté dítě je ošetřeno každým rokem pro úraz. Úraz může zcela změnit tvůj život. Trvalé následky úrazu by mohly z tvého života navždy změnit nebo vymazat mnoho věcí, které mají pro tebe velkou hodnotu. Přitom lze úrazu předejít odpovědným chováním. Nezodpovědné chování v sobě skrývá spoustu rizik, které mohou vyústit v krizovou situaci s vážnými následky.

Odpovědné chování spočívá ve správném zhodnocení rizik a snaze jim předejít.

Odpovědné chování je chování rozumné, rozvážné, silné, úctyhodné, chytré, dospělé.

Jak se chováš ty? Odpověz na otázky dotazníků a ujistíš se.

V otázkách nenajdeš všechna rizika, se kterými se v životě můžeš setkat. V každé životní situaci by se každý měl chovat tak, aby neohrozil život svůj ani druhých. Odpovědnost je podmínkou bezpečného světa.

Projekt byl řešen za finanční podpory dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví“pro rok 2005, projekt č. 9268 Prevence úrazů na internetu- interaktivní webové stránky v prevenci úrazů dětí staršího školního věku.